Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

ŠALDA František Xaver (* 22. 12. 1867 Liberec, + 4. 4. 1937 Praha) - český literární kritik a vědec, prozaik a básník

Tvůrce moderní české literární kritiky F. X. Šalda působil kritickými statěmi na vývoj naší literatury od 80. let 19. století daleko do doby meziválečné a vytvořil z kritiky, do jeho doby pěstované jen okrajově, samostatný literární útvar.

Šalda studoval původně práva, studia však nedokončil a stal se volným literátem. Přispíval literárními a také výtvarnými kritikami do řady časopisů a několik jich i sám redigoval (Volné směry, Česká kultura, Tvorba). V letech 1894-1908 byl zaměstnán v redakci Ottova slovníku naučného, kam psal hesla z české a evropské literatury. Významně se podílel na Manifestu české moderny, volného seskupení mladých spisovatelů a žurnalistů v 90. letech 19. století. Ve zralém věku složil doktorát z filosofie a od roku 1919 byl profesorem dějin moderní literatury na Karlově universitě.

Je autorem dlouhé řady kritických studií (Boje o zítřek), esejů (Duše a dílo) - a právě jeho zásluhou se esej stal i u nás samostatným kritickým žánrem. Mezi největší Šaldův přínos patří podpora, kterou poskytoval novým, pokrokovým uměleckým tendencím. Naproti tomu jeho vlastní literární tvorba (poezie, povídky, dramata i román) nedosáhla zdaleka umělecké úrovně tvorby kritické.

Literárně činná byla i jeho důvěrná přítelkyně Růžena Svobodová, jejíž předčasnou smrt velmi těžce nesl.
(fh)
Svoboda L.: F. X. Šalda, Praha 1967; Dolanská N.: Novinář F. X. Šalda, Praha 1987; Kolektiv: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha 1994


Toto heslo je i v encyklopedii Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie