Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

TUSAR Vlastimil (* 18. 10. 1880 Praha, + 22. 3. 1924 Berlín) - český politik

Svoji dráhu v dělnickém hnutí začínal sedmnáctiletý obchodní pomocník V. Tusar v odborovém svazu obchodních zaměstnanců v Praze. Politicky však vyrostl v Brně, kde od roku 1903 působil jako redaktor (od 1908 šéfredaktor) sociálně demokratické Rovnosti. Měl silnou vůli, bystrý úsudek, schopnost správně odhadnout situaci, dovedl jednat s lidmi a byl neobyčejně energický a pilný. Tyto vlastnosti ho brzy přivedly mezi vedoucí osobnosti sociální demokracie. V červnu 1911 byl zvolen poslancem říšské rady a v roce 1913 poslancem moravského zemského sněmu.

V souvislosti s očekáváním obnovy politického života v monarchii byl v srpnu 1916 zřízen sekretariát české sociální demokracie ve Vídni a Tusar byl pověřen jeho vedením. V listopadu téhož roku se stal jednatelem Českého svazu, společné organizace českých poslanců na říšské radě. V dalším roce byl zvolen místopředsedou říšské rady. V té době úzce spolupracoval s B. Šmeralem. V září 1917 se zúčastnil mezinárodního odborového sjezdu ve Švýcarsku a zřejmě zde došel k názoru, že válka skončí vítězstvím Dohody. Opustil proto dosavadní prorakouskou politiku a přešel do nacionálně radikálního tábora. V lednu 1918 již na shromáždění českých poslanců předčítal návrh Tříkrálové deklarace, v červenci se stal členem Národního výboru a posléze jakýmsi jeho vyslancem ve Vídni. Tusarova informace o situaci, kterou předal telefonicky Rašínovi v noci z 27. na 28. října 1918, bývá považována za první podnět k akcím předsednictva Národního výboru 28. října.

Tusarova politická kariéra vyvrcholila v červenci 1919, když se po vítězství sociální demokracie v obecních volbách stal předsedou československé vlády. V té době také jako nejvlivnější osobnost v sociálně demokratické straně organizoval uvnitř strany boj proti levici. Od března 1921 až do své smrti byl československým velvyslancem v Berlíně.
(jk)
Kolektiv: Kdo byl kdo ve 20. století, Praha 1994


Toto heslo je i v encyklopedii Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie