Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

RETTIGOVÁ Magdaléna Dobromila (* 31. 1. 1785 Všeratice, + 5. 8. 1845 Litomyšl) - česká spisovatelka a národní buditelka

Když v létě 1847 přátelé oznámili B. Němcové, že chtějí vydat její litografovaný portrét, Němcová ze skromnosti odmítla a navrhla náhradu - vydat portrét Magdalény Rettigové. Přesvědčivě to dokazuje, jak vysoce byla českými vlastenci činnost M. D. Rettigové ceněna.

Magdaléna, dívčím jménem Artmanová, se v lednu 1808 provdala za českého vlastence a spisovatele, právníka J. A. Rettiga. Spolu s ním žila postupně v Táboře, Přelouči, Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a od roku 1834 v Litomyšli. Byla vychována německy a také její první literární pokusy byly psány němčinou. Vlivem manžela i české literární společnosti v Hradci Králové začala psát česky a její "prostinké verše a uslzené povídky" získaly ve své době poměrně značnou oblibu.

"Rettigová první u nás počala se starat o ženy," napsal o ní Z. Nejedlý. Měla ovšem daleko k pozdějším snahám o rovnoprávnost žen. Učila mladé dívky vařit, šít, učila je společenskému stolování a chování. Z této činnosti se zrodil i jiný druh literárního žánru Rettigové, který jí zajistil proslulost u mnoha dalších generací - literatura kuchařská, především její Domácí kuchařka z roku 1826.

Rettigová ovšem nezůstávala jen u vaření a šití. Snažila se také rozšířit vzdělání a vlastenecké cítění žen. Půjčovala jim knihy, vedla s nimi rozhovory o přečteném i jiných otázkách a výrazně ovlivňovala společenský a kulturní život v místech svého působení. Buditelskou činnost Rettigové v Litomyšli zobrazil A. Jirásek ve hře nazvané jejím jménem.
(jk)
Johanides J.: Magdaléna Dobromila Rettigová, Rychnov nad Kněžnou 1995


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie