Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

ŠKULTÉTY Jozef (* 25. 11. 1853 Potok, + 19. 1. 1948 Martin) - slovenský novinář, literární kritik a historik, jazykovědec a překladatel

J. Škultéty začínal svoji životní dráhu na počátku 70. let jako učitel. Od gymnazijních studií národně uvědomělý uveřejňoval ve slovenských časopisech povídky s historickou a vlasteneckou tematikou. Po několikaleté práci úředníka se v květnu 1881 stal redaktorem Národních novin, a vstoupil tak do samého středu národního dění - působil zde až do roku 1919. Spolu s Vajanským vytvářel během 80. a 90. let program slovenského národního hnutí. Po Vajanském převzal v roce 1890 redigování časopisu Slovenské pohľady, který vedl až do roku 1916. Kolem něj soustředil všechny slovenské literární talenty, historiky a jazykovědce a vytvořil z něho reprezentativní orgán slovenské kultury. Uprostřed neúnavné organizátorské a novinářské činnosti vyrostl v předního slovenského literárního kritika, historika a jazykovědce. Výborné byly i jeho překlady děl ruských realistických spisovatelů.

Významnou úlohu hrál Škultéty na konci první světové války, když po smrti Vajanského (srpen 1916) jako jediný redaktor Národních novin udával ideovou a politickou linii Národní strany, v té době nejvlivnější slovenské politické složky.

V první Československé republice se Škultéty věnoval především pedagogické a vědecké činnosti.
(jk)
Pražák A.: Jozef Škultéty, Bratislava 1924


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie