Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918

 

<-P Zpět na abecední vyhledávání Ř->

RADLA (+ po 1000) - český duchovní, vychovatel a přítel sv. Vojtěcha

O životě Radly, "mnicha krásného a dobrého" a "vychovatele svatého muže", se dochovalo jen málo zpráv a ty si navíc nejednou protiřečí. Bývá někdy označován - stejně jako Radim - za Slavníkova nemanželského syna, ale prameny pro to nepřinášejí žádné opodstatnění. Nespornou skutečností zůstává, že byl vychovatelem a blízkým přítelem Vojtěcha. Provázel ho zřejmě do Říma, když se poprvé zřekl biskupského stolce, a po návratu do Prahy patřil k těm nemnoha přátelům, které tu biskup měl. Pak už se jejich osudy rozešly. Radla opustil znovu Čechy až po vyvraždění Slavníkovců na Libici roku 995 a zamířil do Uher, kde dosáhl významného postavení na knížecím dvoře. Vojtěch ho tehdy vyzýval, aby za ním přišel do Polska, ale Radla "nemohl, nebo - jak je lidské - nechtěl". Zůstal v Uhrách a zde ho na počátku 11. století zastihl i Bruno z Querfurtu, autor vojtěšské legendy.

Zejména starší historická literatura ztotožňovala Radlu s Anastasiem, prvním opatem břevnovského kláštera (od 993), respektive se stejnojmenným arcibiskupem ostřihomským. Většina současných historiků je však k těmto závěrům přinejmenším silně skeptická.
(fh)
Sláma J.: Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987


Předchozích 1 Zpět na abecední vyhledávání Dalších 1