Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918

 

<-J Zpět na abecední vyhledávání L->

KRNKA Silvestr (Sylvestr) (* 31. 12. 1825 Velký Bor u Horažďovic, + 4. 1. 1902 Praha) - český puškař a vynálezce

Syn vesnického koláře odešel ve 13 letech do Vídně, kde se u puškaře Novotného vyučil řemeslu. Roku 1848 se stal městským puškařem ve Volyni a dodavatelem zbraní pro národní gardu. Ta byla ovšem brzy po revoluci 1848 rozpuštěna a Krnkovo postavení se stalo svízelné. Právě tehdy však nabídl rakouské armádě nový typ pušky - vedle pruské jehlovky jedinou armádní zadovku na světě. Přesvědčit rakouské vojenské byrokraty se mu však nepodařilo. Nic nejsou platná ani další zlepšení - důmyslné zvýšení rychlosti střely či nové kovové nábojnice. Nepomáhá dokonce ani katastrofa roku 1866, kdy je rakouská armáda u Hradce Králové pruskými zadovkami doslova zdecimována.

A tak se Krnka obrátil do ciziny. Má úspěch - jeho puškou jsou vyzbrojovány armády Černé Hory, Bulharska, v rusko-turecké válce z ní střílí skoro čtvrt miliónu ruských vojáků. Zbraň se uplatňuje i ve Švédsku, Norsku a jinde, jen doma není Krnka - ve shodě se známým příslovím - prorokem.

Přesto pokračoval (od roku 1871 už v Praze) na vývoji stále lepších opakovacích zbraní, teď už i se svým synem ing. Karlem Krnkou, který šel úspěšně v otcových stopách.
(pa)
Štechmiler R.: Slavný český puškař, Vlast 1, Praha 1953; Letošníková L.: Zbraně, střelci, puškaři, Praha 1975


Předchozích 1 Zpět na abecední vyhledávání Dalších 1