Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918

 

<-Ch Zpět na abecední vyhledávání J->

IVAN (+ asi 882) - první český poustevník

Podle legendy byl Ivan - nazývaný někdy též Jan - synem knížete z Bílého Charvátska (toto staré slovanské knížectví se rozkládalo na dnešním polsko-ukrajinském pomezí). Důvody, proč Ivan - "pohrdnuv leskem trůnu a všemi požitky tohoto světa" - přijal křesťanskou víru a zamířil právě do Čech, nejsou známy ani legendistům. V každém případě Ivan volil dráhu poustevníka a usadil se v hlubokých hvozdech okolo potoku Loděnice, nedaleko hradu Tetína.

Podle tradice zde žil plných čtyřicet dva let, aniž ho spatřilo lidské oko. Čas trávil modlitbami a rozjímáním, stravu mu poskytla okolní příroda a vedle plodů rostlin se živil i mlékem ochočené laně. Nebýt lovecké náruživosti knížete Bořivoje I., snad by zůstal jeho život zcela utajen. Byla to právě Ivanova ochočená laň, kterou Bořivoj poranil a poté pronásledoval až k poustevníkovu skromnému obydlí. Tak došlo k náhodnému setkání, které mělo být zároveň posledním. Kníže Bořivoj spolu se svou ženou Ludmilou totiž marně přemlouvali svatého muže, aby vyšel ze své samoty a přestěhoval se na Tetín. Poustevník odolal všem prosbám a jen si u knížete vymínil, že mrtvá laň bude "rozdělena na kusy a obětována chudým". Tři dny nato pak Ivan zemřel.

Nad hrobem poustevníka Ivana vznikl roku 1033 benediktinský klášter sv. Ivana, který záhy získal nové a dodnes známější jméno - sv. Jan pod Skalou.
(fh)
Kořán I.: Legenda a kult svatého Ivana, Umění 35, 219-239, Praha 1985; Vlček E.: Osudy českých patronů, Praha 1995


Zpět na abecední vyhledávání