Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do rok 1918

Šifry autorů

(pa)RNDr. Pavel AUGUSTA
(jb)Jan BROKL
(fh)Marie HONZÁKOVÁ
PhDr. František HONZÁK
(jk)dr. Jarmila KOUDELKOVÁ, CSc.
František KOUDELKA
(kk)PhDr. Naděžda KUBŮ, CSc.
(mp)PhDr. Marek PEČENKA
(dp)PhDr. Dana PICKOVÁ, CSc.
(ss)PhDr. Jana SPIESSOVÁ
(jv)PhDr. Jitka VLČKOVÁ
PhDr. Pavel VLČEK

Do slovníku dále přispěli

Mgr. Alice DUBSKÁ (ad), CSc., Milan CHURAŇ (mch), + doc. PhDr. Ladislav NIKLÍČEK, CSc. (nk), Jiří PEŇAS (jp), prom. filolog Pavel POHLEI (pp), ing. Milan POLÁK (pm), PhDr. Jan PÖMERL, CSc. (pö) a PhDr. Tomislav VOLEK, CSc. (tv)


Obsah encyklopedie Abecední vyhledávání