Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích
hledá zkušeného lékaře
Zpět na www.libri.cz Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen
<- 6. červenceÚvodní stránka8. července ->

7.července

"SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE."
(Starý zákon)

Svátek mají Bohuslava, Willibald a Hostivít.

V občanském kalendáři má dnes svátek Bohuslava. Jedná se o mužský protějšek jména Bohuslav, které je obdobou řeckého jména Thimotheus, což znamená doslova "uctívající Boha" - tedy opět našeho Bohuslava.

Podle církevního kalendáře slaví svůj svátek Willibald. Toto německé jméno bychom mohli přeložit asi tak, že se jedná o "muže silné vůle".

Patron dnešního dne biskup Willibald byl bezesporu mužem vzácným. Narodil se 22. října roku 700 v jižní Anglii. V roce 720 se vypravil se svým otcem Richardem z Wessexu a bratrem Wunnibaldem na pouť do Říma. Cestou otec zemřel v Lucce. Po dvouapůlletém pobytu ve "Věčném městě" se vydal Willibald sám ještě do Palestiny a Kónstantínopole (dnešní Ístanbul, Turecko). V roce 729 se konečně opět vrátil do Říma. O deset let později jej vyzval papež Řehoř III., aby podnikl spolu s "apoštolem Němců" Bonifácem misii v Germánii. Willibald se usadil v Eichstättu a stal se zde biskupem. Brzy jej zde začali nazývat "biskupem šlechticů", protože se spojil s mnoha šlechtici bavorské oblasti, kteří jej podporovali v jeho úspěšné misijní činnosti. Dodnes je Willibaldovo jméno spojeno s Eichstättem, kde nechal vybudovat chrám, který jej neustále připomíná. Zde byl také světec po své smrti 7. července 787 pohřben. Willibaldův oltář, vlastní památník světcův, je v chóru, kde jsou v mramorové urně nad svatostánkem uloženy jeho ostatky.

Dříve měl v našem kalendáři svátek Hostivít. Jde o prastaré jméno, které pochází snad ze staroslovanské mytologie. Někteří vědci se domnívají, že se možná jedná o jméno jednoho z bohů a lze je přeložit jako "vítejte u nás" nebo "bydlete u nás".

Hostivít patřil podle kronikáře Kosmy k bájným českým knížatům. Uzavírá řadu pohanských Přemyslovců a měl by být otcem knížete Bořivoje. Jen tak pro zajímavost, pořadí těchto knížat bylo následující: Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a konečně Hostivít.

Ve starém Římě se dnes konala slavnost Consualia, kterou si obyvatelé připomínali boha polní úrody Consa. Dalším svátkem byla slavnost Fleriae ancillarum - tohoto dne si mohly římské služky dělat, co chtěly, nebyly totiž pod kontrolou svých paní.

V keltském kalendáři pak končí měsíc dubu Dair.


Zpět na www.libri.cz Po kom se jmenujeme. © LIBRI, 2000, 2001 Valid HTML 4.01  Valid CSS Úvodní stránka