Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích
hledá zkušeného lékaře
Zpět na www.libri.cz Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen
<- 2. únoraÚvodní stránka4. února ->

3.února

"ZDRAVÝ ČLOVĚK JE KRÁSNÝ..., ALE MUSÍ NA NĚJ PŘIJÍT
TROCHU NĚJAKÉ NEMOCI, ABY SE STAL TAKY
DUCHOVNĚ KRÁSNÝM."
(Ch. Morgenstern)

Svátek mají Blažej a Ansgar/Oskar.

Dnes se shodují po dlouhé době oba kalendáře na tom, že má svátek Blažej. Toto jméno přejal náš jazyk z latiny. Snad má původ v řeckém slově bléché, což znamená "bleptavý, breptavý, neobratný", dokonce i "tupý". Existuje však ještě jeden výraz, který by mohl u počátků tohoto jména figurovat. Je jím též řecké slovo, které tentokrát zní blasios. Jeho překlad také není bůhvíjaký, neboť oznamuje, že jeho nositel "trpí na zápal kloubů".

Přes tyto nelichotivosti je však třeba říci, že Blažej je velice oblíbeným patronem. Pod ochranu se k němu utíkají lékaři, obchodníci s vlnou, obuvníci, krejčí, sádraři, tkalci, koželuhové, pekaři, zedníci, kloboučníci a hudebníci. Navíc bdí nad domácími zvířaty, zvláště nad koni. Lidé jej volají o pomoc, když je bolí v krku či mají kašel, nemocný měchýř, krvácejí nebo mají koliku a velké bolesti zubů. Zkrátka modlí se k němu každý, kdo má nějakou patálii, a tak patří Blažej ke čtrnácti pomocníkům v nouzi.

O jeho životě toho však mnoho nevíme, neboť legendy již dokonale zastřely i poslední zbytky kdysi pravdivého jádra. Přesto můžeme říci, že byl křesťanským biskupem v Sebaste (dnes Turecko) a žil v době císaře Diocletiana, což nebylo žádné velké terno. Tento římský císař proslul jako fanatický pronásledovatel křesťanů, a tak se Blažej brzy dostal do jednoho z císařských vězení. Zde byl strašlivě ztýrán a nakonec vykonal kat svou smutnou povinnost. Obliba mučedníka Blažeje si v krátké době získala výraznou tradici. Jak již bylo řečeno, pojí se k jeho osobě četné patronáty. Své výjimečné postavení má však jeho ochrana při krčních bolestech. To souvisí s příhodou, podle které zachránil Blažej ve vězení chlapce, kterému zaskočila v krku kost. Ve východní církvi je tato patronace připomínána již od 6. století. Asi od 16. století existuje tradice blažejského požehnání. Při něm drží kněz pod bradou věřícího dvě posvěcené svíčky ve tvaru svatoondřejského kříže (X). Tuto skutečnost jenom zvýrazňuje fakt, že již od 12. století existuje modlitba ke svatému Blažeji, která měla odstraňovat otok krku. Nás může těšit, že Blažej byl také dobrým patronem počasí. Jeho svátek totiž přináší utišení větru a zmírňuje i všechny škody způsobené případnou bouří z předešlého dne.

Dnes má v českém kalendáři také svátek Oskar neboli Ansgar. Jedná se o velice staré, snad staroislandské jméno, znamenající "boží kopí".

Dalo by se říci, že jím přeneseně byl i patron tohoto jména Ansgar, který se stal v 9. století arcibiskupem spojených diecézí Hamburk a Brémy a je nazýván "apoštolem severu". Současně byl i průkopníkem křesťanství ve Švédsku a Dánsku, kde založil plno klášterů. Narodil se kolem roku 801 v Corbie (Francie) a zemřel 3. února 865 v Brémách.


Zpět na www.libri.cz Po kom se jmenujeme. © LIBRI, 2000, 2001 Valid HTML 4.01  Valid CSS Úvodní stránka