V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

R

RABSKÝ Václav
RACEK Ilja
RACEK Tomáš
RADEMACHER Otakar
RADIMECKÝ Jaroslav
RADOJČIČOVÁ Jana
RAFALSKÝ Dimitrij
RAJCHERT Petr
RAJMONT Filip
RAJMONTOVÁ Kateřina
RÁKOSNÍKOVÁ Jitka
RANDÁR Luděk
RANOŠOVÁ Štěpánka
RAPAIČOVÁ Ida
RAŠILOV Saša
RAŠILOV ml. Saša
RAŠKOVÁ Silvera
RAŠLOVÁ Marta
RATAJ Miroslav
RATHOVÁ Jindřiška/Jindra
RAUS Martin Artur
RAUŠER Jaroslav
RAVA Jaroslav
RÁZLOVÁ Regina
RAZOV Saša
RAZOVOVÁ Regina
RÁŽ Vladimír
REIF Oleg
REIFOVÁ Magdalena/Magda
REIMOVÁ Dana
REINDLOVÁ Milena
REJCHRT Miloš
REJCHRTOVÁ Lucie
REMUNDA Stanislav
REMUNDOVÁ Sabina
REMUNDOVÁ Theodora
RENČ Filip
RENČOVÁ Veronika
RENDL Bohuš
RENDLOVÁ Jana
RÉVAI Ján
REYMONOVÁ Míla
REŽNAROVÁ Eva
RIEHS Milan
RIHÁKOVÁ Jana
RICHTER Ivan
RICHTER Jan
RICHTER Karel
RICHTEROVÁ Marta
RÍMSKÝ Kryštof
RÍMSKÝ Pavel
RINA Ita
RINT Karel
RINTOVÁ Marie
ROBENKOVÁ Jana
ROBIN Pavel
RODEN Karel
RODEN Marian
RODEN ml. Karel
RODEN st. Karel
ROGLOVÁ Tereza
ROGOZ Zvonimir
ROHAN Emil
ROITHOVÁ Zuzana
ROLAND František
ROLL Jiří
ROMANČÍK Elo
ROMANOVÁ Jana
RON Vojtěch
RONEŠ Michal
ROPOG Jozef/József
ROSE Frank
ROSENBERG Vojtěch
ROSENBERGOVÁ Slávka/Jaroslava
RÖSNER Boris
ROSOLOVÁ Zdenka
ROSŮLKOVÁ Marie
ROŠTÍNSKÝ Jaromír
ROTH Róbert
ROUBÍKOVÁ Ludmila/Lída
ROUS Daniel
ROUS Miroslav
ROVENSKÁ Marie
ROVENSKÝ Josef
ROZSÍVAL Jaroslav
ROZSÍVAL Josef
ROZSYPALOVÁ Zora
RUBÁŠOVÁ Jana
RUBENSOVÁ Nancy
RUBEŠ Pavel
RUBÍK Otto
RUDNICKÁ Růžena
RUPPERT Matěj
RUSEV Radan
RŮŽEK Martin
RŮŽIČKA Ivan
RŮŽIČKA Jiří
RŮŽIČKA ml. Jiří
RŮŽIČKOVÁ Alena
RŮŽIČKOVÁ Helena
RYBÁK Milan
RYBÁŘOVÁ Jana
RYBOVÁ Linda
RÝDL Antonín
RÝDLOVÁ Marie
RYDLOVÁ Zdena/Zdenka
RYCHLÍK Břetislav
RYCHMAN Ladislav
RYŠLINK Ladislav
RÝZNAROVÁ Blažena
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!