V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

J

JACHNICKÁ Stanislava
JAKIM Ladislav
JÁKL Petr
JÁKL ml. Petr
JAKOUBEK Václav
JAKOUBKOVÁ Eva
JAMNICKÁ Vilma
JANDA Jindřich
JANDA Otakar
JANDÁK Vítězslav
JANDEROVÁ Jiřina
JANDL Ivan
JANDOUŠ Alex
JANDOVÁ Klára
JANDOVÁ Zora
JANEČEK Láďa/Ladislav
JANEČKOVÁ Ester
JANĚKOVÁ Jana
JANOUŠKOVÁ Eva
JANOVÁ Anita
JANOVSKÝ Miloslav
JANOVSKÝ Oldřich
JANSKÝ Ladislav
JANSOVÁ Mary/Marie
JANŮ Petra
JANŮ Zorka
JANURA Vladimír
JANŽUROVÁ Iva
JARIABEK Ondrej
JARKOVSKÝ Ferdinand
JAROL-JAROLÍMEK A. V.
JAROLÍMEK Václav Arnošt
JAROLÍMEK Zdeněk
JAROŠÍN Lexa
JASTRABAN Adrian
JAŠKÓW Robert
JAURIS Joža/Josef
JAVORČÁK Josef
JAVORSKÝ Vladimír
JEDENÁCTÍK Vladimír
JEDLIČKA Antonín
JEDLIČKA Milan
JEGOROV Eugen
JELENSKÁ Jiřina
JELÍNEK Karel
JELÍNEK Rudolf
JELÍNEK Zdeněk
JELÍNKOVÁ Lada
JELÍNKOVÁ Lenka
JELÍNKOVÁ Vlasta
JENČÍK Joe
JENČÍKOVÁ Hana
JENÍČKOVÁ Eva
JENÍKOVÁ Veronika
JERHOT František
JERNEKOVÁ Klára
JEŽEK Oldřich
JEŽKOVÁ Jitka
JEŽKOVÁ Marie
JEŽKOVÁ Milada
JIČÍNSKÝ Karel
JÍLKOVÁ Michaela
JIRÁČEK Václav
JIRÁK Ota
JIRÁKOVÁ Zora
JIRÁNKOVÁ Nina
JIRAS Pavel
JIRÁSKOVÁ Jiřina
JIRÁSKOVÁ Pavla
JIROTKOVÁ Ilona
JIROUS Tobiáš
JIROUŠKOVÁ Eva
JIRSA Antonín
JIRSÁK Vítězslav
JIRSÁKOVÁ Klára
JIŘÍK Ivan
JISKROVÁ Libuše
JUKLOVÁ Jelena
JULÍNEK Antonín
JUNÁŠEK Michael
JUNEK Stanislav
JUNGMANOVÁ Petra
JUNGOVÁ Olga
JURČOVÁ Danica
JURDA Rudolf
JURDOVÁ Běla
JURIŠTOVÁ Julie
JUŘIČKA Tomáš
JUŘIČKOVÁ Lucie
JUŘINA Jiří
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!