V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

Š

ŠAFÁŘOVÁ Ludmila
ŠAFRÁNEK Ferdinand
ŠAFRÁNKOVÁ Libuše
ŠAFRÁNKOVÁ Miroslava
ŠAFRATOVÁ Naďa
ŠAFROVÁ Eva
ŠAJDKOVÁ Milena
ŠALAGOVÁ Oľga
ŠANDA Jaroslav
ŠANOVCOVÁ Svatava
ŠÁRA Jaroslav
ŠÁRKOVÁ Ella/Ela
ŠÁRSKÝ Stanislav
ŠAŠEK František
ŠAŠEK Jiří
ŠAŠKOVÁ-ČECHOVÁ Iva
ŠAVRDA Zdeněk
ŠAVRDOVÁ Zuzana
ŠEBA František
ŠEBÁNEK Josef
ŠEBEK Josef
ŠEBESTA Karel
ŠEBESTOVÁ Jelena
ŠEBESTOVÁ Magda/Magdalena
ŠEBOR Jan
ŠEC František
ŠEDA Bohumil
ŠEDIVÁK Dan/Daniel
ŠEDOVÁ Jana
ŠEJBALOVÁ Jiřina
ŠELIGOVÁ Monika
ŠELLE Jan
ŠENKOVÁ Eva
ŠEPLAVÝ Antonín
ŠEPLAVÝ Karel
ŠETELOVÁ Libuše
ŠETENA Bedřich
ŠEVČÍK Oto/Otto/Ota
ŠÍBLOVÁ Berta
ŠIDLICHOVSKÝ Josef
ŠILAROVÁ Ela
ŠILHÁNEK Karel
ŠIMÁČEK Eduard/Eda
ŠIMÁČEK Milan (1)
ŠIMÁČEK Milan (2)
ŠIMÁNEK Otto
ŠIMARA Rudolf
ŠIMČÍK Pavel
ŠIMEK Ladislav
ŠIMEK Miloslav
ŠIMEK Stanislav
ŠIMEK Tomáš
ŠIMKO Juraj
ŠIMKOVÁ Helena
ŠIMŮNEK Miroslav
ŠINDLER Miloslav
ŠINDLER Valentin
ŠINKOROVÁ Daniela
ŠÍP Svatopluk
ŠÍPEK Ondřej
ŠIROKÝ Rudolf
ŠIŠKOVÁ Anna
ŠKODA Jiří
ŠKRABÁKOVÁ Gabriela
ŠKRDLANT Jarmil/Jaromír
ŠKRDLANTOVÁ Heda
ŠKULTÉTY Vladimír
ŠKVORECKÁ Zdena
ŠLAJS Karel
ŠLÉGL Čeněk
ŠLÉGR František
ŠLEMROVÁ Růžena
ŠLITR Jiří
ŠMALCL Oldřich
ŠMERAL Vladimír
ŠMÍD Adolf/Áda
ŠMÍD Jan
ŠMÍD Jaroslav
ŠMÍD Karel
ŠMÍDA Bohumil
ŠMÍDOVÁ Jarmila
ŠMOK Pavel
ŠNAJBERK Ferdinand
ŠNAJDR Jaromír
ŠNIRYCHOVÁ Alice
ŠOLC Antonín
ŠOLC František
ŠOLCOVÁ Eva
ŠORŠ Valtr
ŠOTT st. Karel
ŠPAČEK Radim
ŠPALEK Jakub
ŠPALKOVÁ Petra
ŠPANBAUER Jan
ŠPÁNKOVÁ Slávka
ŠPAŇŮROVÁ Jana
ŠPEJBL Josef
ŠPICNEROVÁ Vlasta
ŠPIDLA Václav
ŠPINDLEROVÁ Petra
ŠPLECHTOVÁ Miluše
ŠPONAROVÁ Marie
ŠPORCL Petr
ŠRAJEROVÁ Daniela
ŠRÁMEK Jiří
ŠRÁMEK Václav
ŠRÁMEK Vladimír
ŠTABRŇÁK Roman
ŠTÁDLER Václav
ŠTÁFL Otakar
ŠTANCEL Vlado
ŠTANCL Jiří
ŠŤASTNÁ Stanislava
ŠŤASTNÝ Jan
ŠTĚDRÁ Libuše
ŠTĚDRÝ Karel
ŠTEFL Josef
ŠTEINDLER Milan
ŠTEINDLEROVÁ Jana
ŠTEKL Václav
ŠTEMBERG Jaromír
ŠTEMBERGOVÁ Šárka
ŠTĚPÁNEK Martin
ŠTĚPÁNEK Petr
ŠTĚPÁNEK Vojtěch
ŠTĚPÁNEK Zdeněk
ŠTĚPÁNKOVÁ Jana
ŠTĚPÁNOVÁ Barbora/Bára
ŠTĚPNIČKA Jiří
ŠTĚPNIČKOVÁ Jiřina
ŠTERCL Jaroslav
ŠTERCL Václav
ŠTIBICH Miloslav
ŠTÍBR Jiří
ŠTÍCHA Stanislav
ŠTICHOVÁ Marie
ŠTÍPKOVÁ Marie
ŠTORKOVÁ Pavlína
ŠTRAMPACHOVÁ Marie
ŠTRÉBLOVÁ Alena
ŠTRICH Michal/Milan
ŠTRKULOVÁ Alžbeta
ŠTROS Vladimír
ŠTROSOVÁ Anna
ŠTUDENT Miroslav
ŠTUCHAL Jiří
ŠTÚR Juraj
ŠUBERT Gaston
ŠUBRT Miloš
ŠULA Bohuslav
ŠULA Josef
ŠULAJOVÁ Katarína
ŠULAJOVÁ Zuzana
ŠULC Josef
ŠULC Míla/Miloslav
ŠULC Milan
ŠULCOVÁ Jana
ŠUPITOVÁ Milada
ŠŮRA Antonín
ŠUSTR Miloš
ŠUSTROVÁ Božena
ŠUVADOVÁ Silvia
ŠVÁB-MALOSTRANSKÝ Josef
ŠVABÍK Vladimír
ŠVABÍKOVÁ Jarmila
ŠVABÍKOVÁ Zdena
ŠVÁBOVÁ Monika
ŠVANDOVÁ Ema
ŠVANDOVÁ Jana
ŠVARC Bohumil
ŠVARC Miloš
ŠVARCOVÁ Anna
ŠVARCOVÁ Vanda
ŠVEC Václav
ŠVEHLA Martin
ŠVEHLÍK Alois
ŠVEHLÍK David
ŠVEHLOVÁ Jarmila
ŠVEJDA Kamil
ŠVEJDA Miroslav
ŠVEJNOHOVÁ Hana
ŠVIHLÍK František
ŠVORC Václav
ŠVORCOVÁ Jiřina
ŠVORMOVÁ Libuše
ŠVRČINA Milan
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!