V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VEJRAŽKA, David

David VEJRAŽKA (* 15. 5. 1955 Praha)  – herec; syn herců V. VejražkyJ. Krulišové. Jako gymnazista navštěvoval literárně dramatické oddělení LŠU, kde si u J. Stránské osvojil základy herectví, které pak prohloubil studiem na DAMU. Už během studia hostoval v Činoherním klubu a po absolutoriu nastoupil do angažmá v Městských divadlech pražských. Nyní účinkuje v Divadle Radka Brzobohatého a v představeních agentury Harlekýn. Před kamerou začínal v televizi (Vlajky na věžích, 1974) a na film. plátně se uvedl hlavní rolí českého mladíka Františka Roučky, o jehož odhalení záhady tajemného pokladu vypráví Tomanův historicko-dobrodružný snímek na motivy Stevensonova románu Vrak (1983). Nevelké postavy vytvořil ještě v dalších filmech z nedávné i vzdálenější minulosti (Poklad hraběte Chamaré, 1984; Zuřivý reportér, 1987; Oznamuje se láskám vašim, 1988). Nezájem ze strany filmu mu kompenzuje v hojné míře tv. obrazovka, kde se divákům představil v řadě pohádek (A co ten ruksak, králi, 1985; Jak Matýšek přehodil výhybku, 1986; O houslích krále snů, 1988; Pohádka o splněných přání, 1994), tv. filmech a inscenacích (Pavouk se smaragdovýma očima, 1986; Viktor Veliký, 1987; Morové povětří, 1989; Maigretův první případ, 1991; Kolotoč, 2007) a také seriálech (Okres na severu, 1980; My všichni školou povinní, 1984; Zlá krev, 1986; Ordinace v růžové zahradě, 2005). Velké uplatnění nalezl také v rozhlase, dabingu a pedagogické činnosti na Vyšší odborné škole herecké v Praze.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!