V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČÁP, Josef

Josef ČÁP (* 6. 3. 1946 Praha, † 5. 12. 2001 Praha)  – herec; bývalý manžel herečky K. Jernekové a poté manžel pěvkyně Gabriely Beňačkové (* 1947), otec herce Filipa Čápa (* 1971). Ještě než absolvoval herectví na DAMU (1967), hostoval v Národním divadle (Zimní pohádka) a byl angažován do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze (1966–70). Od roku 1970 byl členem Národního divadla (Radúz a Mahulena, Naši furianti, Jak se vám líbí). Pro film ho objevil režisér Zbyněk Brynych, který mu svěřil hlavní roli zamilovaného vojína Standy Urbana ve vojenské romanci Souhvězdí Panny (1965). Na plátně se objevil ještě v úloze studenta Staška Kliky v Ciampiho koprodukčním snímku Těch několik dnů… (1968), pak jako jeden z nápadníků mladé hrdinky (M. Vančurová) v tragikomedii J. Suchého Nevěsta (1970) a zcela naposled ho diváci mohli vidět jako nechtěnou parodii na mladého básníka Jaroslava Seiferta v politicky vypjatém snímku A. Kachlíka Dvacátý devátý (1974). Po sňatku s G. Beňačkovou roku 1983 ukončil divadelní dráhu, aby se plně věnoval manželčině kariéře a operní režii, kterou vystudoval ve Vídni. Na obrazovce se objevil v několika tv. filmech, inscenacích či záznamech div. představení (mj. Poupě, 1967; Krásná Helena, 1973; Dalibor, 1978; Země úsměvů, 1986) a také v normalizačních seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Chalupáři, 1975; Okres na severu, 1980; Zlá krev, 1986).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!