V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VALA, Jan

Jan VALA (* 14. 9. 1943 Havlíčkův Brod)  – herec a moderátor. Absolvoval studium herectví na DAMU (1965) a jevištní zkušenosti získal v libereckém Divadle F. X. Šaldy (1965–66), AUS Víta Nejedlého (1966–70), pražském Divadle E. F. Buriana (1970–71), Krajském divadle Příbram (1971–72), libereckém Studiu Ypsilon (1972–74) a pražském Ateliéru (1974–78). Stal se moderátorem zábavných pořadů (Televizní klub mladých, Manželský pětiboj) v ČST (1978–84), než dostal zákaz práce v kultuře (1984). Poté byl montérem ocelových konstrukcí (1984–86), až směl uvádět zábavné pořady v JZD Slušovice (1986) a absolvovat dálkově studia Střední hotelové školy v Poděbradech (1988). Od roku 1989 byl znovu v ČST, respektive ČT moderátorem zábavných a vzdělávacích pořadů, než se stal 2001–04 tiskovým mluvčím firmy Bestsport. Organizuje a moderuje sportovní akce. Poprvé stál před kamerou v etudě FAMU Svatá Jana (1963) a jeho dosavadní filmografii tvoří vesměs epizodní role: vojáků (Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Každý mladý muž, 1965), fešáka v montérkách v povídce V. Chytilové Automat svět z kolektivního hrabalovského filmu Perličky na dně (1965), bratra hlavní hrdinky, zdravotní sestry (S. Bartošová) v 7 zabitých (1965), strážného (Skřivánci na niti, 1969), automechanika, který s J. Wimmerem předvádí úplatkářskou scénku (Jáchyme, hoď ho do stroje!, 1974), epizoda Evžen mezi námi (1981, 1990) a vedoucího restaurace (Ceremoniář, 1996). Před tv. kamerou stál v inscenaci Křišťálová noc (1966) a později v seriálech (Dobrá Voda, 1982, Rozpaky kuchaře Svatopluka, 1984; Dobrodružství kriminalistiky, 1992), byl spíkrem pořadu Putování za vínem a zahrál si v italském tv. filmu Mladý Mussolini/Il giovane Mussolini (1993).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!