V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TRYZNA, Jaroslav

Jaroslav TRYZNA (* 12. 5. 1901, † 15. 2. 1966)  – filmový herec. Pravděpodobně byl zaměstnán v barrandovských film. ateliérech, neboť se podílel jako asistent výroby na filmu Kříž u potoka (1937). V letech 1934–40 se objevil v epizodkách dvaceti filmů jako představitel venkovských i městských chlapíků štíhlé vysoké postavy a ušlechtilé tváře v nejrůznějších profesích a činnostech. Hrál třeba sedláka (Tatranská romance, 1934), dozorce v zajateckém táboře (…a život jde dál…, 1935), vrchního strážmistra (Klub tří, 1935), českého legionáře v Rusku (Jízdní hlídka, 1936), hráče tenisu (Naše XI., 1936), dragouna (Vojnarka, 1936), dělníka (Harmonika, 1937), telegrafistu (Srdce na kolejích, 1937), mechanika (Láska a lidé, 1937), člena Noelovy bandy (Svět patří nám, 1937), zřízence (Holka nebo kluk?, 1938), rytmistra (Děvče z předměstí anebo Všecko příjde na jevo, 1939), taxikáře (Veselá bída, 1939), pouličního fotografa (Kouzelný dům) a detektiva (Poznej svého muže, 1940). Patrně nejvýraznější kreaci předvedl v komedii K. Lamače U pokladny stál… (1939), kde jako lékař nemocenské pojišťovny vyřizuje s byrokratickou akurátností reklamaci rozhořčeného Kryštofa Rozrucha (V. Burian), jemuž namísto očekávaného léčivého bahna na ischias zaslali zubní protézu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!