V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TARÁBKOVÁ, Adriana

Adriana TARÁBKOVÁ provdaná Romanová (* 28. 5. 1966 Bratislava)  – filmová herečka a podnikatelka. Rodinná stavařská tradice do značné míry ovlivnila její profesní budoucnost. Za studií na SPŠ stavební dělala dva měsíce manekýnku (móda, kosmetika) pro časopis Dievča. Tam ji na základě fotografií objevil režisér Miloslav Luther jako představitelku rozmarné, pyšné a bezcitné princezny Anny, kterou v pohádce Král Drozdia brada (1984) napravil v přestrojení za žebráka mladý král Michal (L. Vaculík). Luther ji pak doporučil kolegovi D. Kleinovi, v jehož komedii Jak básníci přicházejí o iluze (1984) a jejím pokračování Konec básníků v Čechách (1993) ztělesnila půvabnou a nesmělou blondýnku, žákyňku zdravotnické školy Markétu, kterou její ctitel – začínající lékař Štěpán Šafránek (P. Kříž) – poeticky nazývá Jeskyňka. Po neúspěšném pokusu o přijetí na katedru herectví VŠMU, vystudovala obor ekonomika řízení na bratislavské Slov. vysoké škole technické. Kvůli studiu a rodině zanechala herecké kariéry, s níž se rozloučila menší úlohou matematičky Eriky v Borkově psychologickém filmu Cena odvahy (1986) a většími postavami v tv. filmech a pohádkách Alžbetin dvor (1986), Pištáčikové dobrodružstvá (1987) a Horečka (1988). Od 1992 vlastní firmu na obalové materiály.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!