V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SVOBODA, Jan

Jan SVOBODA (* 13. 7. 1889 Hrochův Týnec, okres Chrudim, † 8. 11. 1974 Praha)  – herec, režisér, scenárista a novinář. Jako žák K. Želenského hrál od roku 1910 v různých divadlech, po válce byl tajemníkem Organizace čs. filmového herectva a redaktorem časopisu Divadlo. Pak pracoval v Berlíně jako dopisovatel pražského tisku. Po návratu napsal scénář k dobrodružnému filmu V. Binovce Ulička hříchu a lásky (1922), v němž si zahrál zlosyna Emila Parkera. Objevil se ještě ve dvanácti němých i zvukových filmech v rolích padouchů (Bahno Prahy, 1927; Pohorská vesnice, 1928; Pasák holek, 1929; Trhani, 1936) i ctihodných městských a venkovských mužů (Jejich utrpení, 1927; Mlynář a jeho dítě, 1928; Zapadlí vlastenci, 1932). Naposledy se mihl na plátně v úloze číšníka v Hubáčkově adaptaci Včeličkova románu Kavárna na hlavní třídě (1953). Jako režisér natočil roku 1935 dva zvukové filmy, komedie CácorkaKoho jsem včera líbal? Od poloviny 30. let se věnoval režii krátkých filmů (Péče o dítě, 1936; Jak roste Praha, 1938; Jízdenky prosím, 1944; Staré české mince, 1957).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!