V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STREJČEK, Alfred

Alfred STREJČEK (* 24. 11. 1941 Praha)  – herec, recitátor a scenárista; bývalý manžel herečky C. Morávkové a manžel atletky Jarmily Nygrýnové-Strejčkové (1953–1999). Vyrůstal v rodině dělnice a úředníka. Po maturitě na strojní průmyslovce v Kutné Hoře, kde vstoupil do recitačního a dramatického kroužku, absolvoval herectví na JAMU (1964). Působil v Divadle Jiřího Wolkera (1964–68), Státním divadle v Brně (1970–71) a Divadle E. F. Buriana v Praze (1968–70 a 1971–88). Na jevišti vynikl především v postavách lyrických milovníků (Lenský v Evženu Oněginovi a Romeo v Romeovi a Julii). Koncem 60. a začátkem 90. let spolupracoval s Divadlem Za branou O. Krejči (Kočka na kolejích). Svůj cit pro mluvené slovo a jazyk uplatňuje v uměleckém přednesu (literární pořady ve Viole a v Lyře Pragensis: Tulák po hvězdách, Vivat Carolus Quartus) a spoluprací s různými interprety a orchestry na melodramatických pásmech, v rozhlase, dabingu i při konferování. Film k němu byl zatím značně skoupý. Kromě epizodek družstevníka v kronice združstevňování O moravské zemi (1977) A. Kachlíka a francouzského básníka Baudelaira v hrabalovské Příliš hlučné samotě (1994) režisérky Caisové mu nabídl už jen dvě hlavní role: uhlířského synka pojmenovaného rybářským vychovatelem Plaváček ve Valáškově stylizované pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda (1963) a herce Jiřího Jesenia ve Steklého adaptaci Olbrachtova románu Podivná přátelství herce Jesenia (1985). Zatím naposled se na film. plátně objevil v epizodce strážce v americkém historickém dramatu Iluzionista/The Illusionist (2006), natáčeném na našem území. O něco více příležitostí před kamerou dostal v televizi (Smrt a Blažená paní, 1965; Dům na konci města, 1977; Fanynka, 1987; Útěk do vězení, 1991; Proč pláčeš, břízo bílá, 1991) a v seriálu Gynokologie 2 (2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!