V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SOUKUP, Antonín

Antonín SOUKUP (* 12. 6. 1891 Praha, † 24. 4. 1975 Praha)  – herec. Už ve čtrnácti letech psal kuplety pro J. Švába-Malostranského. Roku 1908 začal hrát v ochotnickém souboru na Marjánce v Břevnově. Na základě novinového inzerátu získal první profesionální angažmá u kočovné div. společnosti ředitele Kaňkovského (1921), kam byl přijat pro komický obor. Aby získal co nejvíc zkušeností, vystřídal v krátké době řadu dalších kočovných souborů (mj. Josef Burda, Východočeská společnost) i kamenných divadel v Olomouci, Brně a Ostravě. Na sklonku 20. let se vrátil definitivně do Prahy, kde nalezl možnosti uplatnění nejen na jevišti, ale v hojné míře i před film. kamerou. Podle vlastních vzpomínek hrál v několika němých filmech, ale z dosavadních poznatků a pramenů to nelze doložit. Účinkování v české kinematografii jednoznačně prokazují až filmy od roku 1933, přičemž rozsah rolí většinou nepřesáhl epizodní rozměr. Mezi jeho téměř sedmdesáti figurkami korpulentních chlapíků rozličných profesí a stavů se nacházejí často starostové (U svatého Antoníčka, 1933; Děvčátko z venkova, 1937; Prstýnek, 1944), hostinští (Muzikantská Liduška, 1940; Mezi nebem a zemí, 1958; Florián, 1961), číšníci a vrchní (Vyděrač, 1937; Tři kamarádi, 1947), kuchaři (Jízdní hlídka, 1936; O medvědu Ondřejovi, 1959), portýři (U pokladny stál…, 1939; Artur a Leontýna, 1940), vrátní (Kariéra matky Lízalky, 1937; V každém pokoji žena, 1974), hudebníci (Král ulice, 1935; Ještě svatba nebyla…, 1954; Neschovávejte se, když prší, 1962; Káťa a krokodýl, 1965), faráři (Jedenácté přikázání, 1935; Kde řeky mají slunce, 1961), pekaři (Barbora Hlavsová, 1942; Císařův pekař – Pekařův císař, 1951) a hosté a návštěvníci různých akcí a veřejných zařízení (Jarčin profesor, 1937; Posel úsvitu, 1950; Jestřáb kontra Hrdlička, 1953; Cirkus bude!, 1954). V melodramatu J. Rovenského Tatranská romance (1934) vytvořil spolu se S. Svozilovou dosti vulgární mladokomickou dvojici v roli sedláka Jury a jeho děvečky Zuzky. Později se až do požehnaného věku, kdy vystupoval na estrádách, objevoval v postavách staříků a dědečků ve filmech různých žánrů: v komediích (Chlap jak hora, 1960; „Rakev ve snu viděti…“, 1968; Nejkrásnější věk, 1968; Slaměný klobouk, 1971; Claim na Hluchém potoku, 1971; Pan Tau to zařídí, 1972; Televize v Bublicích aneb Bublice v televizi, 1974; Jáchyme, hoď ho do stroje!, 1974) i dramatických příbězích (Bitva o Hedviku, 1972; Případ mrtvého muže, 1974; Dvacátý devátý, 1974; V každém pokoji žena, 1974). Jen ojedinělé účinkoval i na obrazovce, a to např. v tv. filmu Romeo a Julie na konci listopadu (1971) a v seriálech Pan Tau (1969) a Chalupáři (1975). Jedinou hlavní roli vytvořil ve studentském filmu posluchače FAMU Jana Ekla Poslední rozhovor (1973), kde hrál dědečka, který se chystá na svůj odchod ze života a s vnukem (Zdeněk Rumpík) probírá jeho budoucnost.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!