V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SLANCOVÁ, Ludmila

Ludmila SLANCOVÁ (* 8. 5. 1941 Brno)  – herečka; manželka herce O. Slavíka a matka herečky a moderátorky Zuzany Slavíkové (* 1965). Od dětství dělila své zájmy mezi ochotnické divadlo a sportovní gymnastiku. Po maturitě na jedenáctiletce vystudovala herectví na JAMU (1962) a první pětileté angažmá získala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde se setkávala s rozmanitými a pestrými úkoly: kostýmní role (Zkrocení zlé ženy, Loupežník, Jak je důležité míti Filipa), ale i typy současných dívek. Roku 1967 se vrátila do Brna, aby na pět sezon posílila soubor Satirického divadla Večerní Brno, v němž se po letech vrátila k hereckému stylu antiiluzivního divadla, tentokrát ovšem v humorné a satirické nadsázce. Od roku 1972 byla dlouholetou členkou Státního divadla, na jehož jevišti vytvářela většinou menší úlohy s výrazným smyslem pro charakteristiku. Ve filmu se zatím uplatnila minimálně a jen v okrajových rolích: matka titulního hrdiny Luboše Pecháčka v podání M. Brodského (Dneska přišel nový kluk, 1981), prodavačka v automatu (Malinový koktejl, 1982) a dvorní dáma (Pohádka o Malíčkovi, 1985). Příliš možností jí nenabízí ani televize, kde se objevila mj. v několika inscenacích a tv. filmech (Strýčkův sen, 1971; Povídka s dobrým koncem, 1986; Smrt v kruhu, 1989) a seriálech (Muž, který nesmí zemřít, 1977; Návštěvníci, 1983; Četnické hunorsky, 2000). Na přelomu 60. a 70. let hojně spolupracovala s dabingem ČST v Brně. Od roku 1978 vyučuje hereckou výchovu a melodram na konzervatoři v Brně.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!