V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SKOPALOVÁ, Lenka

Lenka SKOPALOVÁ rozená Řehořová (* 31. 3. 1954 Vyškov)  – herečka; bývalá žena herce J. Kodeše a manželka herce S. Skopala, matka herce Františka Skopala (* 1982). Ještě před absolvováním herectví na JAMU (1977) hostovala v brněnském Státním divadle (Dům doni Bernardy). Po skončení studií hrála v ústeckém Činoherním studiu a pak byla členkou pražského souboru Dílna 24 (1978–79). Během hostování v Divadle na Vinohradech (Romeo a Julie) ji roku 1981 angažoval L. Smoček do Činoherního klubu (Povídky z Vídeňského lesa, Návrat do pouště, Sex noci svatojánské), kde působí dodnes. Za roli Kath ve hře Joe Ortona Jak se bavil pan Sloane byla nominována na Cenu Thálie za rok 2001. Už ve 2. ročníku JAMU ji obsadil režisér Jiří Svoboda do titulní role vrcholové odbíjenkářky Kristýny Plívové, kterou zranění donutí přehodnotit dosavadní postoje a vztahy, v psychologickém filmu Zrcadlo pro Kristýnu (1975). Druhou příležitost před kamerou jí poskytl opět Svoboda v příběhu z prostředí ondřejovské observatoře Modrá planeta (1979), v němž jí přisoudil vedlejší úlohu záhadné dívky Mab. Autentickou historickou postavu – Lujzu Hálkovou, manželku českého lékaře Ivana Hálka (P. Kostka) – vytvořila v životopisném snímku Živá voda (1980) slov. režiséra Jozefa Medveďa. Menší úlohy, většinou manželek a matek, hrála ještě ve filmech Hodina života (1981), Papilio (1986), Čarodějky z předměstí (1990), Motýlí čas (1990). Od studentských let se objevuje i na tv. obrazovce jako představitelka převážně vedlejších postav v inscenacích a filmech (Tango, 1975; Hedvika, 1979; Poslední koncert, 1979; Náledí, 1982; Této noci v tomto vlaku, 1983; Komtesa Mary, 1983; Mistr Kampanus, 1993; In flagranti, 1993; Muž v pozadí, 1994, Divnovlásky, 2008), ale rovněž v řadě seriálů (Synové a dcery Jakuba skláře, 1985; Slavné historky zbojnické, 1985; Lékarníkových holka, 1996; Zdivočelá země, 1997; Četnické humoresky, 2000; Rodinná pouta, 2004–06; Náves, 2005; Soukromé pasti, 2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!