V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SEIDLOVÁ, Bedřiška

Bedřiška SEIDLOVÁ provdaná Šauerová (* 20. 11. 1914 Praha)  – houslová virtuoska; sestra harfistky Jiřiny Seidlové-Křepinské (1906–19??). Jako žačka skladatele a houslisty Jindřicha Felda absolvovala Konzervatoř (1928–35) a nastoupila úspěšnou sólovou koncertní dráhu včetně četných zahraničních zájezdů (Portugalsko, Španělsko, Skandinávie). Repertoárově se zaměřila převážně na klasickou a virtuózní tvorbu (W. A. Mozart, L. Beethoven, N. Paganini, J. Slavík, J. Kubelík). Od roku 1954 vyučovala v hudební škole na pražském Žižkově. Na film. plátně vytvořila ještě jako dvacetiletá konzervatoristka jedinou, zato hlavní postavu nadané houslistky Milady Bendlové, jejíž láska k malíři Karlu Stradovi (O. Rubík) dojde plného naplnění v melodramatu S. Innemanna Hudba srdcí (1934).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!