V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SAUER, František/Franta

František/Franta SAUER pseudonymy Franta Habán, Franta Kysela (* 4. 12. 1882 Praha, † 26. 3. 1947 Praha )literát, herec a bohém. Vyučil se strojním zámečníkem a postupně vystřídal řadu zaměstnání (mj. akvizitér a obchodní cestující). Jako čelný představitel anarchistického hnutí se sblížil s bohémským okruhem kolem Jaroslava Haška (byl nakladatelem jeho prvního sešitového vydání Švejka). Sám se věnoval žurnalistické a literární činnosti. Psal převážně autobiografické prózy z prostředí pražské periferie a kulturní bohémy (Franta Habán ze Žižkova, 1923; Pašeráci, 1929) a byl spoluautorem vzpomínkových knih (In memoriam Jaroslava Haška, 1924; E. A. Longen a Xena, 1936). Vystupoval i jako herec a recitátor, jednak v kabaretech, později příležitostně ve filmu, kde se objevil v úlohách opilce (Ze soboty na neděli, 1931; Čapkovy povídky, 1947), tajného (Poslední bohém, 1931), vojenského šikovatele (Miláček pluku, 1931) a ševce-bačkoráře (Skalní ševci, 1931). Posmrtně ho zpodobnil herec O. Krejča ve Steklého sociálním filmu Anna proletářka (1952).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!