V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PEŠEK, Michal

Michal PEŠEK (* 4. 5. 1959 Praha, † 7. 5. 2012 Praha)  – herec a podnikatel. Osm let navštěvoval literárně dramatický kroužek J. Stránské a během hereckých studií na Pražské konzervatoři (1974–80) absolvoval roku 1977 stáž v Hollywoodu (Universal Studios). Po škole nastoupil angažmá do Státního divadla v Ostravě, odkud po roce přešel do pražského ABC a pak do roku 1990 byl členem Divadla na Vinohradech. Od poloviny 70. let se uplatňoval před film. kamerou v drobných rolích (Smrt mouchy, 1976; Setkání červenci, 1978; Cukrová bouda, 1980), jejichž velikost postupně vzrostla až na hlavní postavy naivních a poněkud splašených mladých mužů: kreslič kartografického ústavu Honza Ryzec v komedii Z. Podskalského Křtiny (1981), kulturní lázeňský referent Michal v Tučkově černé komedii Od vraždy jenom krok ke lži (1982), idealistický začínající učitel Pavel Rajnoch v Koskově psychologickém snímku Už se nebojím (1984). Na tv. obrazovce se objevil v řadě inscenací a pohádek, ale nejvíc ho proslavily seriálové postavy: student Pepík Kaplan ze Zkoušek dospělosti (1980) a horlivý kriminalista Jiříček Otradovec v Malém pitavalu z velkého města (1982, 1986). Po roce 1989, kdy se krátce angažoval v politice a byl moderátorem rozhlasových stanic RTL Radio Praha – Golem – Bonton, zanechal herectví, aby se nadále věnoval podnikatelské činnosti v oblasti reklamy, marketingu a finančnictví. Znovu se na jevišti (Divadlo Palace) objevil po šestnáctileté přestávce jako John Brownlow v inscenaci Kachna na pomerančích. Do 90. let nadále účinkoval na obrazovce, v inscenacích (mj. Dědeček je lepší než pes, 1989; Všechny krásy života, 1990) a hlavně v seriálech (Panoptikum Města pražského, 1986–87; Rodáci, 1988; Hříchy pro pátera Knoxe, 1992, Hospoda, 1996; Poslední sezona, 2006). Je mu připisována role fízla v Nikolaevově snímku ...a bude hůř (2007), jde však o záměnu s jinou osobou.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!