V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAVLÁSKOVÁ, Irena

Irena PAVLÁSKOVÁ (* 28. 1. 1960 Frýdek-Místek)režisérka a scenáristka; dcera filmové novinářky a filoložky Nelly Pavláskové (* 1936), bývalá manželka hudebního skladatele Jiřího Chlumeckého (* 1963), autora hudby jejích hraných filmů. Absolvovala katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU (1979–85); její školní filmy se setkaly s úspěchem na četných festivalech. Od středometrážního absolventského snímku Svět mýdlových bublinek (1985), který se dostal do běžné distribuce, se formuje její základní téma, totiž zájem o osudy silných a samostatných žen, jejichž charaktery reflektuje v kontextu vyhrocené doby. Po ukončení studií natáčela krátké příběhy, skeče a hudební klipy pro tehdejší ČST. Poté pracovala ve FSB jako pomocná režisérka. Zaujala už celovečerním autorským debutem, psychologickým dramatem Čas sluhů (1989), oceněným na MFF (Cannes, Montreal, Moskva). Deziluzivní obraz společnosti, vnímané prizmatem vypjatých intimních vztahů, přinášejí s menší přesvědčivostí i všechny její další filmy: Corpus delicti (1991), Čas dluhů (1998), Bestiář (2007) a Zemský ráj to napohled (2009), když mužské protagonisty ve většině snímků ztvárnil K. Roden. Kromě hrané tvorby pro kina i televizi (Nesmluvená setkání, 1995; Nadměrné maličkosti: Muž, kterého chtějí, 2004; Bludičky, 2010) se věnuje též tv. dokumentaristice: pro společnost Febio natočila portréty známých osobností do cyklů GEN (V. Chytilová, Jan Saudek, Roman Šebrle), GENUS (J. Jirásková), V.I.P. (Jefim Fištejn), Jak se žije… (hokejové legendy). 12 díly přispěla do cyklu Cestománie (1999–2004). Roku 1997 založila vlastní produkční společnost Eydelle Film. Diváci si ji vybaví jako smyslnou paní Tramvajákou, která ve Svěrákově retrokomedii Obecná škola (1991) nepokrytě podvádí svého manžela (O. Vetchý) a jejím svodům neodolá ani učitel Hnízdo (J. Tříska). V epizodce účastnice večírku v Itálii se objevila i ve svém filmu Bestiář (2007). Obsáhlé heslo věnované její dokumentární tvorbě přinesl další svazek řady Český film: Dokumentaristé (2009) M. Štolla a kolektivu.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!