V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NVOTOVÁ, Tereza

Tereza NVOTOVÁ (* 22. 1. 1988 Trnava)slovenská režisérka a herečka; dcera herečky A. Šiškové a režiséra a herce J. Nvoty, sestra herečky a zpěvačky D. Nvotové. Jako sedmiletá navštěvovala americkou misionářskou školu křesťanského Hnutí víry. V šestnácti letech se osamostatnila, odstěhovala se do Prahy, kde vystudovala Gymnázium Nad Štolou. V roce 2008 se stala posluchačkou katedry dokumentární tvorby na FAMU, kam byla přijata až na druhý pokus. Pozornost kritiky vzbudila svým autorským celovečerním dokumentem Ježíš je normální!(2008), ve kterém se na základě vlastních zkušeností z dětství zabývá pojetím víry a řízenou výchovou dětí v kontroverzních křesťanských komunitách. Spolupracuje s časopisem Respekt, pro který natáčí reportáže. Ačkoliv projevuje větší ambice jako režisérka, nezapře ani herecké vlohy. První důkazy o tom podala současně ve dvou portrétech problémových dospívajících dcer s komplikovaným vztah k matkám. Jako vzpurná puberťačka Angela byla hrdinkou povídky Maminčin Andílek z triptychu Kuličky (2008) debutující režisérky Olgy Dabrowské. V roli nešťastné Agáty představovala se svou matkou A. Šiškovou dvojici protagonistek psychologického snímku Malé oslavy (2008), který v česko-slov. koprodukci natočil Zdeněk Tyc. Podnikavou studentku a těhotnou dceru rozvádějících se rodičů (T. Brodská a Ady Hajdu) Tinu Demanovou ztělesnila v Lutherově tragikomedii Tango s komármi(2009). Zatím naposled se na plátně mihla v psychothrilleru R. Špačka Pouta (2010). Na obrazovce se objevila v tv. filmu Bludičky (2010) a zároveň byla režisérkou tv. cyklu Báječná léta bez opony (2009). Moderuje také na tv. hudebním kanálu Óčko.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!