V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BORSKÝ, Vladimír

Vladimír BORSKÝ vl. jm. Vladimír Fuks, psáno i Fuchs (* 2. 3. 1904 Praha, † 24. 10. 1962 Praha)  – filmový herec, režisér a scenárista. Studoval obchodní akademii, později dramaturgii na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. Po absolutoriu hrál na scéně pražského Intimního divadla. U filmu začínal jako herec, jehož první rolí byla postava lesního adjunkta Chvojky v němém filmu P. Pražského Prach a broky (1926). Pro zvukový film ho objevil M. J. Krňanský, který mu svěřil titulní roli písaře v přepisu románu Ignáta Herrmanna Kariéra Pavla Čamrdy (1931). Během 30. let se zavděčil měšťáckému publiku milovnickými rolemi, ať již venkovských chasníků (Ze světa lesních samot, 1933; Za ranních červánků, 1934; Maryša, 1935) anebo uhlazených salonních hrdinů vesměs s vysokoškolským vzděláním (Její lékař, 1933; Zlatá Kateřina, 1934; Poslední muž, 1934; Tři muži ve sněhu, 1936; Druhé mládí, 1938; Píseň lásky, 1940), šlechtickým titulem (Zapadlí vlastenci, 1932; Madla z cihelny, 1933), uměleckou kariérou (Bláhové děvče, 1938; Nevinná, 1939) či ve vojenských uniformách (Volha v plamenech, 1934; Život vojenský, život veselý, 1934; Poručík Alexander Rjepkin, 1937). Cílevědomě však směřoval k vlastní film. režii. Před válkou se věnoval hlavně adaptacím českých div. her (Vojnarka, 1936; Jan Výrava, 1937; Čekanky, 1940; Paličova dcera, 1941) a ve znárodněné kinematografii, kdy natočil první český barevný film Jan Roháč z Dubé (1947) a drama podle stejnojmenné povídky Svatopluka Čecha (Jestřáb kontra Hrdlička, 1953), rozšířil své žánrové spektrum o komedii (Kudy kam?, 1956) a detektivku (Padělek, 1957).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!