V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOROVÁ, Magdaléna

Magdaléna BOROVÁ (* 14. 4. 1981 Frýdlant v Čechách)herečka; dcera herců M. ŠajdkovéH. Bora. Během studií na libereckém gymnáziu hrála v div. souboru Stopa. Po absolvování herectví na DAMU (2003) získala angažmá v činohře Národního divadla. Hostuje však i na jiných scénách (Činoherní klub, Švandovo divadlo, Klicperovo divadlo v Hradci Králové). Je laureátkou Ceny Alfréda Radoka 2004 v kategorii Talent roku. Širšímu okruhu diváků se představila nejprve v tv. filmu S. Remundové Maryška (2003) a na film. plátno ji přivedla role nešťastné prostitutky Ireny Hájíčkové, která poskytne služby oběma titulním hrdinům (J. BudařR. Krajčo) v Morávkově tragikomedii komedii Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005) a její přestříhané verzi Hrubeš a Mareš Reloaded (2008). Zahrála si Alici v koprodukčním česko-slovenském psychologickém snímku s kriminální zápletkou Ženy mého muže (2009) Ivana Vojnára. Na obrazovce se objevila mj. v Pohádce o houslích a viole (2005).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!