V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MACHÁČEK, Miroslav

Miroslav MACHÁČEK (* 8. 5. 1922 Nymburk, † 17. 2. 1991 Praha)herec a divadelní režisér; bývalý manžel operní pěvkyně Věry Štiborové (1926–1988) a otec herečky K. Macháčkové. Jako syn nadšených ochotníků, švadleny a živnostníka (zároveň byl správcem nymburského divadla), se vyučil strojním zámečníkem. Od dětství ho přitahovalo divadlo. S rodiči a sestrou vystupoval v ochotnických představeních a za okupace hrál s přáteli v pražském sále Ve Smečkách. Po válce studoval herectví na Pražské konzervatoři (1945–48), kde se již vedle herectví pokoušel i o režii. Jako herec a režisér prošel oblastními divadly v Pardubicích (1948–50) a Českých Budějovicích (1952–56). V Praze byl členem Realistického divadla Zdeňka Nejedlého (1950–52), Městských divadel pražských (1956–59) a od roku 1959 Národního divadla (hrál zde např. důstojníka geastapa v Majitelích klíčů, Tybalta v Romeovi a Julii, Shakespearova Macbetha a krále v Hamletovi), kde se věnoval převážně režii. Významná byla jeho spolupráce s Činoherním klubem (hrál Smilea v zahajovacím Pikniku, byl nezapomenutelným Jerrym v Albeeho hře Stalo se v zoo, Svidrigajlovem v Zločinu a trestu) a recitátorská činnost ve Viole. Jako div. režisér směřoval ve svých inscenacích (Amfitryon, Poprask na laguně, Ze života hmyzu, Optimistická tragédie, Cyrano z Bergeracu, Měšťáci, Náměstíčko, Naši furianti, Vévodkyně valdštějnských vojsk, Hamlet, Chuť medu aj.) k umělecké výpovědi o charakteru člověka, o smyslu a hodnotě jeho života a jeho konání. K co nejpůsobivějšímu vyjádření užíval vizuální metafory a uplatňoval smysl pro ztvárnění velkého jevištního prostoru jako nositele významu. Současně dbal na souhru celého kolektivu. Značně přínosná byla také jeho tvorba herecká, do níž promítl zřetelné stopy své charismatické osobnosti. Pro Macháčkovo antiiluzivní, nepsychologické herectví, prodchnuté ironií, skepsí, sžíravým humorem, ale i racionálním nadhledem, je charakteristická úspornost prostředků, plasticky výmluvných a překvapivě odhalujících nové podoby člověka. K tomu využíval výrazně svých fyzických dispozic: chraplavě zastřeného, až sípavého hlasu, pružnosti štíhlého vysokého těla. Zatímco div. herectví bylo dynamické, někdy až agresivní, jeho projev před kamerou se vyznačoval soustředěností a civilností. Nejmocnějšího účinku dosahoval v rozporuplných postavách lidí vnitřně nalomených, s duší zjitřenou tragickými vnějšími okolnostmi, lidí zmítaných pochybnostmi, rezignujících i znovu a znovu bojujících. Po epizodce simulanta Bedřicha Pacáka v Hanibalově a Skalského režijním debutu Všude žijí lidé (1960) mu svěřil F. Vláčil první velkou charakterní roli – fanatického kněze Prokuse, marně bojujícího ve jménu církve a současně i feudální světské moci s moudrostí a nepoddajností starého mlynáře (V. Vejražka) – v historické baladě Ďáblova past (1961). Následovalo několik menších, ale nepřehlédnutelných postav: pokrokový učitel Šabacký v dětském filmu Jana Valáška podle Plevovy knihy Malý Bobeš ve městě (1962), astronaut Marcel Bernard, člen posádky vesmírné rakety v Polákově sci-fi dramatu Ikarie XB 1 (1963), kolaborant Machů v Kadárově a Klosově okupačním dramatu Smrt si říká Engelchen (1963), lékař v režijní prvotině D. Kleina a Miroslava Soboty Místenka bez návratu (1964), okresní prokurátor v Kadárově a Klosově soudním dramatu Obžalovaný (1964), autor tv. hry a současně vrah Petr Tarantík v detektivce Evy Sadkové 5 milionů svědků (1965) a samotářský malíř v Mášově Bloudění (1965). Strhujícím způsobem interpretoval stěžejní roli židovského lékaře docenta Armina Brauna, zbaveného nacisty výkonu svého povolání, který obětuje vlastní život na záchranu neznámého odbojového pracovníka (Karel Nováček), v Brynychově apokalyptické vizi tragických okupačních událostí A pátý jezdec je Strach (1964). Ústřední postavu vynikajícího rakouského vědce Huberta Luckeho, vynálezce syntetické bílkoviny, jehož se v Československu pokusí unést západní špionážní centrály a využít jeho znalostí ke svým cílům, vytvořil i v dalším Brynychově filmu Transit Carlsbad (1966). Ze scény Činoherního klubu si přinesl do filmu postavu vojína Edyho Smila, jednoho z pětice amerických vojáků bloudících za 2. světové války džunglí kteréhosi tichomořského ostrova, v Sísově zfilmování Smočkovy div. hry Piknik (1967). Skutečnou historickou postavu, nejvyššího podkomořího českého krále Jana Lucemburského pana Jindřicha z Lipé, který byl královnou Eliškou Přemyslovnou (J. Hlaváčová) nespravedlivě osočen z vlastizrady a uvězněn, zpodobnil ve filmu Oldřicha Daňka Královský omyl (1968). Historický kostým z různých epoch oblékl dále jako hnědý mnich ve Vláčilově středověké baladě Údolí včel (1967), jako diktátor Polyfimos ve Valčanově podobenství Ezop (1969), jako lord Biddleton v detektivní komedii Štěpána Skalského Touha Sherlocka Holmese (1971) a jako Jeronym Broniewski ve Vávrově Putování Jana Amose (1983). Tajemnou postavou starého cirkusáka Munodiho, otce pověstného knížete, doplnil panoptikum bizarních figur v Juráčkově moderním swiftovském podobenství Případ pro začínajícího kata (1969). Z několika rolí v psychologicky motivovaných kriminálních filmech 70. let (Podezření, 1972; Past na kachnu, 1978) je třeba vyzdvihnout jeho tragického hrdinu, duševně narušeného Milana Peška, který upadne pro své podivínské chování do podezření ze sexuální vraždy malého děvčátka, ve filmu Ivo Tomana Vražedné pochybnosti (1978). Vynikající dvojici otce a syna, kterou vnější tragické okolnosti na dlouhou řadu let rozdělily a odcizily – a přece oba po celou tu dobu byli vedeni touhou po dorozumění a smíru – vytvořil s J. Hanzlíkem v Tváři za sklem (1979) H. Bočana. Podobnou, snad méně dramatickou, zato však větší nostalgií nesenou postavou byl jeho starý mládenec Hubert v dalším Bočanově filmu podle literární předlohy Jana Kostrhuna Vinobraní (1982). Kontrastem ke starší postavě tvrdého a bezohledného majora SS v Mášově gottwaldovském filmu Proč nevěřit na zázraky (1977) byla charakterní role německého antifašisty Bartla ve filmu K. Kachyni podle Vladimíra Körnera Cukrová bouda (1980). V posledním desetiletí svého života vzbuzoval na plátně respekt svými portréty moudrých, rozvážných, ale i autoritativních a rozporuplných intelektuálů, ať už je traktoval v poloze dramatické, tragikomické či komediální: skeptický filozof Šifalda, jeden z pacientů psychiatrické léčebny v Papouškově komedii Cesta kolem mé hlavy (1984), neurochirurg při závažné operaci ve Svobodově lékařském dramatu Skalpel, prosím (1985), psychiatr v Zaoralově Pavučině (1986), výzkumník, profesor George, v Polákově rodinných komediích podle tv. seriálu Chobotnice z II. patra (1986) a Veselé vánoce přejí chobotnice (1986), děsivě odměřený vedoucí lyžařského výcviku zvaný Táta v psychologickém hororu V. Chytilové Vlčí bouda (1987), malíř Ament na protialkoholním léčení v hořké komedii D. Kleina Dobří holubi se vracejí (1988) a starý zoolog Monty v situační komedii režisérky Poledňákové Dva lidi v zoo (1990). Ve třech podobách – zastřelený hajný, vagabund a žebrák – se zjevil dvěma mladým hrdinům na útěku ve Vláčilově zfilmování balady Josefa Čapka Stín kapradiny (1985). Ryze negativní úlohou byl chamtivý a udavačský pošťák v Jakubiskově féerii Sedím na konári a je mi dobre (1989). S filmem se definitivně rozloučil úlohou vězněného kněze ve Svobodově politickém dramatu z let inscenovaných politických procesů Jen o rodinných záležitostech (1990), jehož premiéry se však již nedožil. Pro své vyhraněné postoje, jež se neslučovaly s linií normalizační kultury, musel po roce 1969 čelit různým omezením své umělecké činnosti. Právě proto jeho tv. tvorba nevykazuje tolik položek: hrál např. v inscenacích Setkání 1960 (1960), Vyhnanství (1961), Měsíc s dýmkou (1967), Buřič Jejího Veličenstva (1969), Rozhovory (1969), Princ a chuďas (1971), Zrcadlo nenávisti (1987) a seriálu Sňatky z rozumu (1968), zatímco následným normalizačním se pečlivě vyhýbal. Magickou kadencí hlasu namluvil komentář k dokumentu V. Chytilové Praha – neklidné srdce Evropy (1984). Posmrtně připravila jeho dcera Kateřina ke knižnímu vydání výbor z jeho deníkových reflexí pod názvem Zápisky z blázince (1995). Režisér Viktor Polesný o něm natočil dokument do tv. cyklu Česká divadelní režie (2002). Od roku 1968 nositel titulu Zasloužilý umělec.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!