V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MACH, Josef

Josef MACH (* 25. 2. 1909 Prostějov, † 7. 7. 1987 Praha)režisér a scenárista; bratr režiséra Jaroslava Macha (1921–1972), který mj. režíroval filmy Slovo dělá ženu (1952), O medvědu Ondřejovi (1959), Tatínek na neděli (1967), „Rakev ve snu viděti…“ (1968), Klec pro dva (1971) a další typově rozmanité jako starší bratr Josef. Ten si už jako jedenáctiletý zahrál postavu chlapce jménem Nácek (tehdy ještě bez negativního podtextu) v němé komedii Nikyho velebné dobrodružství (1920). Po studiu na reálném gymnáziu v Praze působil v letech 1931–38 jako novinář a příležitostně jako div. herec v Praze (divadlo Na Slupi). Zopakoval si účinkování před kamerou už ozvučeném filmu ve třech komediích, kde mu připadly jen malé a epizodní roličky jednoho z příbuzných advokáta Bromana v podání B. Veverky (Rozpustilá noc, 1934), studenta (Poslední muž, 1934) a čeledína (Naši furianti, 1937). Těsně před 2. světovou válkou jej angažovala film. výrobnou Grafo jako asistenta režie, brzy se osvědčil jako scenárista (mj. Advokát chudých, 1941; Městečko na dlani, 1942). Své první filmy jako režisér točil po válce s V.Kubáskem (okupační drama V horách duní, 1946; veselohra Velký případ, 1946). Jako samostatný režisér debutoval okupační groteskou Nikdo nic neví (1947). Slibný začátek postupně rozmělnil v dalších filmech, mnohdy velmi poplatných komunistickému režimu. Jeho tvorba je žánrově a tematicky rozmanitá, pohybuje se od veseloherních agitek a satirických komedií (Vzbouření na vsi, 1949; Rodinné trampoty oficiála Tříšky, 1949; Racek má zpoždění, 1950; Florenc 13.30, 1957; Florián, 1961; Tři chlapi v chalupě, 1963; Objížďka, 1968) přes výtvarně stylizovanou pohádku (Hrátky s čertem, 1956) až po dobrodružná dramata, mezi nimiž nalezneme detektivky (Na kolejích čeká vrah, 1970; Tři nevinní, 1973) i špionážní příběh (Tichý Američan v Praze, 1977). Natočil také čs.-polský tv. seriál Duhový luk (1972). Na většině filmů se podílel i jako scenárista. Za silně tendenční snímek Akce B (1951) obdžel Státní cenu 2. stupně. Roku 1974 se stal Zasloužilým umělcem.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!