V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLAŠKOVIČ, Dušan

Dušan BLAŠKOVIČ (* 11. 9. 1930 Dubnica nad Váhom, okres Považská Bystrica, † 17./18. 9. 2001 Bratislava)  – slovenský herec; otec herečky Ľubice Blaškovičové (* 1955). Absolvoval studium herectví na VŠMU v Bratislavě (1954) a první angažmá strávil v činohře Nové scény v Bratislavě (1953–54, 1962–68; umělecký šéf 1971–75) a v Krajském divadle v Nitře (1954–62). Od roku 1982 byl členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě. Představitel linie psychologicko-realistického herectví. Svoje typy a charaktery robustního zjevu ztvárňoval s důrazem na jejich jasně čitelné vrstvy, se smyslem pro niternou propracovanost osobnostních rysů, pravdivost vyznění a celistvost. Před kamerou výrazně debutoval jako jeden z hlavních iniciátorů vzpoury slov. vojáků v dramatu P. Bielika Štyridsať štyri (1957). Ve filmu a v televizi pak vytvořil několik desítek různorodých charakterních i komediálních postav dobráckých chlapíků i drsnějších typů, z nichž některé hrál i ve filmech (situovaných často do období 2. světové války) českých režisérů: svérázný řidič Laco Gabovič v Blumenfeldově psychologickém dramatu Křižovatky (1959), rychtář a hostinský ve Weissově psychologickém dramatu Zbabělec (1961), slovenský velitel partyzánů Repta v Helgeho partyzánské baladě Bílá oblaka (1962), ředitel gumáren v Moskalykově satiře Délka polibku devadesát (1965), tlustý finance v Jirešově životopisném dramatu …a pozdravuji vlaštovky (1972), plukovník Apis v Bulajičově rekonstrukci Sarajevský atentát (1975), náčelník VB major Jan Sitenský v detektivce D. Kleina Sázka na třináctku (1977), inženýr Včelařík v Sirového Hrozbě (1978), polesný Bayer v Soukupově Drsné Planině (1979) a ředitel školy v Balajkově dětské komedii Pětka s hvězdičkou (1985). Za své umělecké výsledky i politickou angažovanost (funkcionář KSČ) byl jmenován Zasloužilým umělcem (1972).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!