V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LÉBL, Petr

Petr LÉBL (* 16. 5. 1965 Praha, † 12. 12. 1999 Praha, sebevražda)divadelní režisér, dramatik, scénograf a herec. Absolvoval SPŠ grafickou v Praze (1984) a následně pracoval jako propagační výtvarník, poté referent Čedoku, když opakovaně nebyl přijat na FAMU. Od roku 1986 studoval na DAMU postupně režii, scénografii a autorské herectví, studium však nedokončil. Ve druhé polovině 80. let byl vůdčí osobností amatérského div. souboru Doprapo. Roku 1990 navázal spolupráci s profesionálními scénami a televizí. Od roku 1993 byl uměleckým šéfem pražského Divadla Na zábradlí, jehož repertoár profiloval jako postmoderní inscenátor s vyhraněným smyslem pro vizuální a zvukové obrazy. Ze zásadních inscenací jmenujme alespoň Služky, Naše naše furianty, Revizora, Cabaret a čechovovskou trilogii Racek, Ivanov a Strýček Váňa. Vedle výjimečné div. činnosti se autorsky a režijně podílel na tv. pořadech Jedeme na Blaník (1989), Studio Kroměříž (1992–93), Strážce kouzel (1993) a pro ČT režíroval záznamy svých div. inscenací Naši naši furianti, Racek a Revizor (1996). Malou hereckou stopu zanechal i v českém filmu. Režisér Zdeněk Tyc ho obsadil jako bizarního ďábla, s nímž se setkává hrdina (F. Topol) v závěru symbolického snímku Žiletky (1993). Objevil se také v anonymní epizodce Tycovy romantické komedie (1995). Nedočkal se už premiéry tragikomedie Ene bene (1999), v níž mu debutující režisérka Alice Nellis svěřila roličku místního sportovce, trénujícího na „železného muže“, který sotva popadající dech vběhne do volební místnosti, kde ho přivítají trochu přiopilí členové komise. Zahrál si ve školním cvičení Rozumnost (1979) posluchače FAMU Petra Kolihy a v tv. filmu Genij vlasti (1998) J. Stracha. Život si sám ukončil oběšením v pražském Divadle Na zábradlí. Teatroložka Vlasta Smoláková uspořádala sborník Fenomén Lébl aneb Nikdy nevíš, kdy zas budeš amatér (1996), vydaný pak v rozšířené verzi: Fenomén Lébl 2 aneb Dobře se spolu bavit – s pánembohem! (2005). Lidský a tvůrčí osud rozporuplného umělce i podle materiálů z jeho pozůstalosti literárně zpracovala Radka Denemarková v knize Smrt, nebudeš se báti aneb příběh Petra Lébla (2008). Režisérka Olga Sommerová natočila jeho portrét Andělé tě hlídají (2000) pro cyklus ČT Nevyjasněná úmrtí.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!