V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LANDSMANNOVÁ, Drahoslava

Drahoslava LANDSMANNOVÁ , též Landsmanová, provdaná Šnajdrová (* 30. 10. 1940 Plotiště nad Labem, okres Hradec Králové)herečka. V devatenácti letech začínala profesionální dráhu na jevišti Krajského oblastního divadla Hradec Králové, pak prošla angažmá v Divadle pracujících v Mostě (1959–74), v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v 80. letech byla členkou Městských divadel pražských, v současnosti účinkuje v Divadle Skelet Pavla Trávníčka a v zájezdových představeních pro děti Divadelní agentury Praha. Poprvé ji kamera zachytila jako barmanku v beztížárně v Lipského sci-fi komedii Muž z prvního století (1961). Do své skromné galerie film. postav zatím nashromáždila zejména role manželek, které hrála po boku F. Peterky (Svatej z Krejcárku, 1969), J. Beka (Svědectví mrtvých očí, 1971), A. Brtouna (Případ mrtvých spolužáků, 1976) a M. Růžka (Veronika, 1985). Objevila se také v úloze pohraničníky zastřelené agentky Inge Čermákové (Černý vlk, 1971) a v epizodce elegantní dámy (Kalamita, 1981).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!