V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LANDOVÁ, Marie

Marie LANDOVÁ provdaná Hartmannová (* 7. 5. 1934 Podlusky, okres Roudnice)  – herečka. Vystudovala herectví na DAMU (1956) a následující jevištní praxi, která trvala necelou jednu dekádu, absolvovala na oblastních scénách (Jihlava, Hradec Králové) a v Praze (Divadlo Jiřího Wolkera a Divadlo S. K. Neumanna). Její skromné kinematografické konto obsahuje pouze několik hereckých položek víceméně epizodní povahy, jako byly roličky anonymních dívek (Vzorný kinematograf Haška Jaroslava, 1955; Farářův konec, 1968), tlumočnice (Kdo chce zabít Jessii?, 1966), cikánky (Psi a lidé, 1971), ženy pod sušákem v kadeřnictví (Ženy v ofsajdu, 1971), komunistické poslankyně (Dvacátý devátý, 1974), babky (Náš dědek Josef, 1976), bezejmenné paní (Adéla ještě nevečeřela, 1977), Novákové (Co je doma to se počítá, pánové..., 1980). Jedinou větší, ba přímo hlavní ženskou postavou byla sekretářka Boženka Kalinová, zamilovaná do svého kolegy – svědomitého, leč bázlivého úředníka (V. Brodský) – v satirické komedii Z. Podskalského Mezi nebem a zemí (1958). Na obrazovce ji mohli diváci vidět v tv. inscenacích (Drobínek, 1971; Lepší pán , 1971) a v seriálu 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!