V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BITTOVÁ, Iva

Iva BITTOVÁ (* 22. 7. 1958 Bruntál)  – skladatelka, zpěvačka, houslistka a herečka; sestra zpěvačky, hudebnice a pedagožky Idy Kelarové (* 1956). Pochází z muzikantské rodiny; její otec Koloman Bitto, všestranný hudebník, hrál převážně lidovou hudbu. Absolvovala hudebně-dramatický obor na brněnské konzervatoři (1978) a hru na housle studovala soukromě u R. Šťastného. Už během studií externě účinkovala v Divadle na provázku (v letech 1978–86 byla jeho řádnou členkou). Proslavila se tam rolí Eržiky v muzikálu Balada pro banditu (1975), kterou si zopakovala po boku M. Donutila i ve stejnojmenné filmové verzi (1978) režiséra Vladimíra Síse. Od poloviny 80. let dosáhla postupně světového renomé jako osobitá vokalistka, skladatelka a houslistka, čerpající z moravského a cikánského folklóru, z jazzu, z alternativní, rockové i z vážné hudby. Často spolupracuje se zahraničními hudebníky. Kromě bohaté koncertní a nahrávací činnosti vystupuje jako interpretka i na operních scénách. Její hudba v jejím podání zní v dokumentárních i hraných filmech různé provenience (Step Across the Border/Překročit hranici, 1990; The Poison Tasters/Ochutnavači jedu, 1995; Séta/Toulání ulicemi, 1999). Herecké vlohy uplatnila též v televizi (Jablko a jeho strom, 1977; Kdo chytá štěstí za pačesy, 1979; Zápisník zmizelého, 1980; Žebřík ke hvězdám, 1981; Zelený ptáček, 1984) a ve filmu, kde debutovala úlohou komediantské dcerky Terezy v Jirešově dramatu Ostrov stříbrných volavek (1976), po níž následovala postava cikánky Jolanky v Hanákově poetickém snímku Ružové sny (1976). Na plátně se občas připomínala v menších rolích (Únos Moravanky, 1982; Mikola a Mikolko, 1988; Neha, 1991) a až po delší odmlce zazářila ve vedlejší postavě horalky Ženi v Trojanově baladě podle předlohy Květy Legátové Želary (2003). Její charisma a autentický herecký projev v hlavní roli čtyřicetileté vdané překladatelky Julie, řešící během jednoho dne zásadní osobní problémy, jsou největšími devízami komorního příběhu Alice Nellis Tajnosti (2007). Životní osudy a tvorbu Bittové přibližuje medailon Bittové Černá jiskra (1999) režisérky Veroniky Matouškové a kniha Lenky Jaklové: Iva Bittová (2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!