V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KYSILKOVÁ, Betty

Betty KYSILKOVÁ (* 1. 2. 1879 Praha, † 2. 5. 1945 Praha)herečka. Mladickou touhu po divadle naplnila roku 1905, kdy začala profesionálně hrát na malých pražských scénách. Později ji angažovali jako nápovědu do holešovické Uranie a Městského divadla Královských Vinohrad, kde se stala v letech 1919–32 interpretkou komických rolí. Výrazněji se však uplatnila ve filmu, který ji od počátku 20. let zaměstnával po dvě dekády průměrně ve čtyřech titulech ročně. Ve třech desítkách němých a bezmála čtyřech desítkách zvukových filmů vytvářela zpravidla komické postavy a figurky, které se korpulentním zjevem, jednáním i energickým, byť nezřídka dryáčnickým projevem podobaly typu, jaký úspěšně v české kinematografii celé předválečné éry reprezentovala její souputnice A. Nedošinská. Stejně jako ona ztělesňovala výřečné, rázné a žárlivé manželky, mj. po boku T. Pištěka (Mnichovo srdce, 1921; Rozvod paní Evy, 1937), F. Beranského (Sázka o hubičku, 1921), J. Švába-Malostranského (Dejte se omladit, 1922), Ference Futuristy (Venoušek a Stázička, 1922), J. Vošalíka (Jedenácté přikázání, 1925), A. Karlovského (Miláček pluku, 1931), V. Mengera (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1933; U pokladny stál, 1939), A. Dvorského (Jedenácté přikázání, 1935), J. Kohouta (Na tý louce zelený, 1936) a J. Marvana (Lízin let do nebe, 1937). Hrála četné hospodyně (Dvojí život, 1924; Pohádka máje, 1926; Funebrák, 1932), kuchařky (Jejich svatební noc, 1922; Čekanky, 1940), služky (Irčin románek, 1921; Adam a Eva, 1922; Načeradec, král kibiců, 1932), bytné (Poslední bohém, 1931; Svítání, 1933; Umlčené rty, 1939), domovnice (Fidlovačka, 1930; Pantáta Bezoušek, 1941), sousedky (Harmonika, 1937) a drbny (Žena na rozcestí, 1937), ale též nejrůznější paničky městské i venkovské. Z postav němé éry lze vyzdvihnout hostinskou Palivcovou v první adaptaci Haškova románu Dobrý voják Švejk (1926) K. Lamače, a hlavně živelnou manželku žebráka Pešty (J. W. Speerger) v Lamačově adaptaci veselohry Františka Langra Velbloud uchem jehly (1926). S A. Nedošinkou v titulní roli vytvořila vynikající ženské duo trhovkyň v Kubáskově lidové veselohře Paní Katynka z Vaječného trhu (1927). Ve zvukovém filmu osvědčila smysl pro charakterizační drobnokresbu, mj. jako vdavekchtivá vdova Ouholičková v komedii S. Innemanna Muži v offsidu (1931) a Korduly (Kalafunou byl T. Pištěk) v pohádce dle Tylovy hry Švanda dudák (1937) opět u S. Innemanna. Na sklonku kariéry se dočkala ve Špelinově frašce Paní Kačka zasahuje… (1939) i titulní role podnikavé matky Vomáčené, jež přes nedorozumění a záměnu osob zachrání lásku své dcery (H. Vítová).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!