V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KYSELKOVÁ, Marie

Marie KYSELKOVÁ (* 20. 8. 1935 Brno)  – herečka; bývalá manželka herce P. Haničince. Pochází z rodiny architekta. Vystudovala střední zdravotní školu v Brně a herecké zkušenosti získala v div. souboru Radost při JAMU. Po debutu v Sequensově filmu Větrná hora (1955) a dvou menších úlohách Lídy v Balíkově dramatu Bomba (1958) a sestřičky v Jasného povídkovém snímku Touha (1958) ji proslavila titulní a zároveň poslední film. role princezny Lady alias Myšího kožíšku (s J. Zímou) v pohádce M. Friče Princezna se zlatou hvězdou (1959). V Praze, kam se přestěhovala, působila krátce jako manekýna, nastoupila tu do angažmá v Divadle S. K. Neumanna (1958–61), pak v plzeňské Alfě a Uměleckém souboru ministerstva vnitra (1961–64). Pro mateřské povinnosti na hereckou dráhu rezignovala a později pracovala jako recepční na vysokoškolských kolejích na Strahově. Spolu s dalšími kolegy vzpomínala v tv. dokumentu na svého muže (Žízeň po životě, 2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!