V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KVARDOVÁ, Jindra/Jindřiška

Jindra/Jindřiška KVARDOVÁ (* 1908, † po 1989) – filmová herečka. Zřejmě nebyla profesionální herečkou, teatrologické prameny ji nezmiňují a kupodivu ji neregistrují ani herecké rejstříky Film. studia Barrandov. Přesto od konce 60. let, kdy asi už jako důchodkyně vstoupila do české kinematografie, za 20 let vytvořila na 30 epizodních roliček většinou anonymních starých žen charakterizovaných někdy jen jako spěchající žena (Po stopách krve, 1969), žena v publiku u soudu (Náš dědek Josef, 1976), žena v zástěře (Já už budu hodný, dědečku!, 1978), babka na ulici (Jen si tak trochu písknout, 1980), žena v okně (Zakázaný výlet, 1981), vzteklá babka (Smrt krásných srnců, 1986), stará žena (Vlastně se nic nestalo, 1988), penzistka (Sedum, 1989), stařenka (Vrať se do hrobu, 1989). Výjimečně měly epizody i jméno jako Ferdásková (Pomerančový kluk, 1975), Nováková (Co je doma to se počítá, pánové…, 1980) či důchodkyně Skleničková (Všichni musí být v pyžamu, 1985). Objevovala se ve filmech různých žánrů a rozličných námětů u režisérů všech generačních skupin (nejmladší patřili k okruhu Pražské pětky). V pestré škále figurek nechyběly zaměstnankyně muzea (Smrt si vybírá, 1972), drbna (Tři nevinní, 1973), toaletářka (Dobrodružství s Blasiem, 1974), matka na promoci (Hřiště, 1975), uklízečka (Den pro mou lásku, 1976), svatebčanka (Zítra to roztočíme, drahoušku…!, 1976), hospodyně (Tichý Američan v Praze, 1977), sousedky (Každému jeho nebe, 1981; Únos Moravanky, 1982; „Babičky dobíjejte přesně!“, 1983; Blázni a děvčátka, 1989), hlídačka v galerii (Kluk za dvě pětky, 1983), zákaznice na poště (Přátelé bermudského trojúhelníku, 1987), družstevnice (povídka Na brigádě z filmu Pražská pětka, 1988). Asi největší úkol ji čekal v postavě matky zavražděného tapetáře Šulce ( J. Kanyza) v Polákově detektivce Noc klavíristy (1976), kdy se navíc sešla před kamerou s V. Voskou.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!