V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUPŠOVSKÝ, Bohuslav

Bohuslav KUPŠOVSKÝ (* 8. 1. 1910 České Budějovice, † 18. 11. 1989 Praha)  – zpěvák-basista a herec. Zpěvák a od roku 1959 leader vokální skupiny Setleři, původně spojené s trampským hnutím. Od počátku 40. let se herecky a příležitostně i pěvecky uplatnil ve více než třech desítkách filmů, kde svou impozantně vysokou štíhlou figuru, důstojnou tvář a hluboký hlas propůjčoval výhradně epizodním postavám. Nejčastěji hrál číšníky a vrchní (Pražský flamendr, 1941; Podobizna, 1947; Světáci, 1969), listonoše (Pára nad hrncem, 1950; Anna proletářka, 1952), dělníky (Rozina sebranec, 1945; Výstraha, 1953), lokaje a komorníky (Bláznova kronika, 1964; Blázni, vodníci a podvodníci, 1980), ale ztělesnil také slepého žebráka (Alena, 1947), topiče na parníku (Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949), kněze (Májové hvězdy, 1959), model na výtvarné akademii (Nejkrásnější věk, 1969), správce pečeti (Případ pro začínajícího kata, 1969), funkcionáře fotbalové komise (Ženy v ofsajdu, 1971) a naposledy harmonikáře (Monstrum z galaxie Arkana, 1981). Ve známých pohádkách mu připadly roličky lovčího (Hrátky s čertem, 1956), zbrojnoše ve vězení (Pyšná princezna, 1952) a dvořana (Šíleně smutná princezna, 1968). Na obrazovce účinkoval jen zřídka (tv. filmy Ztracená revue, 1961; Svatební cesta aneb Ještě ne, Evžene, 1966; Nenechte se rušit!, 1980; seriál F. L. Věk, 1971).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!