V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KULÍŠKOVÁ, Tatiana

Tatiana KULÍŠKOVÁ (* 22. 3. 1961 Bratislava)  – slovenská herečka. Absolvovala herectví na bratislavské VŠMU (1984) a roku 1986 se stala členkou Divadla pro děti a mládež v Trnavě. První kroky před kamerou učinila už během studií ve slov. filmech (Toto léto doma, 1980; Mŕtvi učia živých, 1983; O sláve a trave, 1984) a tv. inscenacích (Cukor, 1983). Popularitu jí však přinesly teprve hlavní role moderních energických dívek v českých filmech, odhalujících různé druhy podvodů za hranicí zákona: úklidová brigádnice Jana Hálková v Soukupově akční baladické krimi z pražského podsvětí Láska z pasáže (1984) a taxikářka Táňa Brychtová ve Schmidtově kriminální komedii Podfuk (1985). Do konce 80. let, kdy s filmováním prozatím skončila, vytvořila menší postavy ještě v dalších filmech české (Zelená léta, 1985; Discopříběh, 1987) a slovenské provenience (Akcia Edelstein, 1986; Rabaka, 1989). Účinkovala v tv. seriálu pro mládež Logaritmus lásky (1985) a na Slovensku se uplatnila jako moderátorka hudebních a mládežnických tv. pořadů.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!