V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KULICHOVÁ, Eva

Eva KULICHOVÁ provdaná Hodinová (* 2. 9. 1964 Louny)  – herečka. Pochází z rodiny inženýra ekonomie a úřednice. Už během studia na Státní konzervatoři v Praze spolupracovala s amatérským A-studiem a Divadlem na okraji v pražském Rubínu. Po ukončení školy (1985) získala první angažmá v Hradci Králové, odkud po roce a půl odešla do Prahy, kde pohostinsky vystupovala v Divadle v Řeznické, Divadle E. F. Buriana, Národním divadle, Divadle Na zábradlí, kočovném divadle R. Vašinky Orfeus a posléze v obnoveném Divadle za branou II O. Krejči (Nemožný člověk). Její vstup do kinematografie se odehrál za kuriózních okolností. Jako šestnáctiletá začala natáčet s režisérem Zdeňkem Zaoralem v amatérských podmínkách jeho autorský film Pavučina, který však byl dokončen na profesionální úrovni až roku 1986 a do kin uveden o rok později. V tomto provokativním a na svou dobu odvážném snímku ztělesnila ústřední hrdinku Radku, citově traumatizovanou dívku na prahu dospělosti, která se pokouší vymanit z drogové závislosti. Mezitím ji diváci mohli spatřit na film. plátně jako podnájemnici v komedii J. Krejčíka Prodavač humoru (1984), polskou zajatkyni Wandu v Kopřivově válečném dramatu Až do konce (1984) a zemřelou pacientku Janu ve Svobodově psychologickém snímku Skalpel, prosím (1985). Kromě herectví působí jako zpěvačka (v letech 1987–90 zpívala ve folkové skupině Bonsai) a také pedagožka na Vyšší odborné škole herecké.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!