V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KULHÁNEK, Ladislav

Ladislav KULHÁNEK (* 7. 5. 1898 Strakonice, † 18. 4. 1973 Praha)  – herec. Při povolání bankovního úředníka (1917–21) studoval soukromě herectví u Stanislava Langra a uměleckou dráhu zahájil jako herec i režisér v Tylově divadle v Nuslích. V polovině 20. let působil krátce v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, odkud zamířil na pražská jeviště (Divadlo Vlasty Buriana v Adrii, Akropolis, Švandovo divadlo), kde měl nejdelší angažmá v Městském divadle na Královských Vinohradech (1932–50) a v Městských divadlech pražských (1950–63). Do zákulisí film. světa poprvé nahlédl ještě v němé éře, když sehrál epizodku svůdce v dramatu F. Hlavatého Román hloupého Honzy (1926). S filmem obnovil soustavnější spolupráci až po desetileté přestávce, ale pouze v drobných i větších postavách lékařů (Láska a lidé, 1937; Druhá směna, 1940; Železný dědek, 1948; Tajemství krve, 1953), učitelů (Dvojí život, 1939; Jarní píseň, 1944; Dva ohně, 1949), profesorů (Podobizna, 1947; Jarní povětří, 1961) a kněží (Paličova dcera, 1941; Děvčica z Beskyd, 1944).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!