V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KULENDOVÁ, Jana

Jana KULENDOVÁ provdaná Radojčičová (* 4. 2. 1957 Ústí nad Labem)  – herečka. V šestnácti letech byla obsazena do Hanibalova filmu z pionýrského tábora Údolí krásných žab (1973), kde na ni připadla vedlejší úloha předsedkyně oddílu Anduly, sdílející společný stan s problémovou hrdinkou (M. Vnuková). Drobné postavy studentek hrála v Novákově okupačním dramatu Poslední ples na rožnovské plovárně (1974) a psychologickém příběhu K. Kachyni Smrt mouchy (1976). Před kameru se vrátila až po ukončení studia herectví na DAMU (1980), kdy jako herečka ve svobodném povolání vytvořila několik nevelkých rolí, např. nemocniční sestry (Neúplné zatmění, 1982), studentky střední zdravotnické školy (Poslední mejdan, 1983) a prodavačky (Kariéra, 1984). Diváci ji nejčastěji (od počátku 90. let už pod jménem Radojčičová) vídají na tv. obrazovce v seriálech Sanitka (1984), Třetí patro (1985) a Přísahám a slibuji (1990), Pražský student (1991), Draculův švagr (1996), Škola Na Výsluní (2006) a Vyprávěj (2009). V posledních letech vystupovala např. s Divadlem bez občanky.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!