V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUCHAŘOVÁ, Eliška

Eliška KUCHAŘOVÁ (* 2. 10. 1928 Pyšely u Prahy, † 24. 12. 2012 Lázně Letiny)herečka; bývalá manželka režiséra K. Kachyni a matka kostýmní výtvarnice Elišky Kachyňové (* 1952). Od ukončení hereckých studií na DAMU (1951) byla členkou Armádního uměleckého divadla Praha (1952–55), zájezdového souboru Ústředního divadla čs. armády (1956 až 1957) a pak Východočeského divadla v Pardubicích. Zákulisí filmu poznala už v dětském věku jako představitelka holčičích rolí (Hordubalové, 1937; Svět, kde se žebrá, 1938) a později dívčích postav (Barbora Hlavsová, 1942; Karel a já, 1942; Tanečnice, 1943). V poválečném období se před kameru vracela už jen zřídka, např. jako převozníkova dcera (Nadlidé, 1946), zahradnice (Císařův pekař – Pekařův císař, 1951), vojínova milá (Ztracená stopa, 1955), matka hlavního hrdiny (Zázračný hlavolam, 1967), doktorka (Dostih, 1981) a matka hlavní hrdinky židovské ošetřovatelky Rózy Goldsteinové v podání B. Leichnerové (Král kolonád, 1990). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (2007).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!