V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUDLÁČKOVÁ, Michaela

Michaela KUDLÁČKOVÁ (* 21. 8. 1968 Praha)  – dětská herečka. Její otec byl montér pracující na stavbách cukrovarů v asijských zemích. Už v šesti letech uspěla při prvním konkursu, kde ji vybrali pro účinkování v tv. publicistických pořadech Pojďte se mnou za mámou, pojďte se mnou za tátou. Opravdová herecká role však na ni čekala až v rodinném tv. filmu Libuše Koutné Veronika, prostě Nika (1980), kde svým výkonem zaujala další filmaře. Jako hrdinka psychologického dramatu V. Olmera Skleněný dům (1981) představovala citově frustrovanou dívku z rozvrácené rodiny Pavlu Malíkovou, která se jen těžce vyrovnává s životem v dětském domově. Za protagonistku svého filmu Poslední propadne peklu (1982) si ji vybral Ludvík Ráža, v jehož historicko-dobrodružném příběhu z počátku 17. století hrála dvanáctiletou dívenku Magdalenu, kterou náhoda svede dohromady s potulným muzikantem (I. Vyskočil). Menší role dospívajících děvčat vytvořila ve filmech Putování Jana Amose (1983), Pasáček z doliny (1983) a Cesta kolem mé hlavy (1984). Popularitu jí přinesla postava školačky Barči Hrdinové v tv. seriálu My všichni školou povinní (1984). Po dvou neúspěšných pokusech o přijetí na konzervatoř vystudovala střední školu sociálně-právní. Po maturitě prošla několika zaměstnáními (byla např. úřednicí, taxikářkou a barmankou), věnovala se výchově čtyř dcer a nyní pracuje v internetová kavárně. Je autorkou knihy Jak se modlí čarodějky (2010), zamýšlející se nad otázkami duchovního života a podvědomí.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!