V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUČÍRKOVÁ, Marta

Marta KUČÍRKOVÁ (* 19. 6. 1924 Mělník)  – herečka; manželka divadelního režiséra a pedagoga Františka Štěpánka (1922–2000). Od čtyř let navštěvovala taneční rytmiku a stala se členkou dětského baletu Národního divadla, kde vystupovala až do čtrnácti let. Z kvarty francouzského gymnázia v pražských Dejvicích přešla do dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze, před jejímž absolvováním (1944) hrála už v Pražském dětském divadle M. Mellanové a ve Šmídově divadélku Větrník. Po osvobození si první dvě tříletá angažmá odbyla v Českém divadle v Olomouci a ve Státním divadle Brno (Hoře z rozumu, Morálka paní Dulské) a od roku 1950 zůstala věrná souboru Burianovy scény D 51, respektive Divadla E. F. Buriana až do jeho zániku (1990). Z rolí, které u E. F. Buriana vytvořila, zaslouží jmenovat Nastěnka z Bílých nocí, Agnes z Krysaře, Olgu z Evžena Oněgina, Natašu z Gorkého hry Na dně, Ninu z Lermontovovy Maškarády. S filmem přišla do kontaktu jen ojediněle a pouze v drobných, maximálně vedlejších rolích manželek (Vina Vladimíra Olmera, 1956; Horoucí srdce, 1962), ošetřovatelky (Zářijové noci, 1957), nevěsty mlynářského synka (Kde řeky mají slunce, 1961), matky ostýchavého studenta (Letos v září, 1963). Po celou dobu své herecké kariéry se intenzivně věnovala uměleckému přednesu, který dlouhá léta pěstovala i na DAMU. Ve své době patřila k nejoblíbenějším a nejoceňovanějším rozhlasovým herečkám. Se svým manželem stála u zrodu profesionálního dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!