V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUČEROVÁ, Tereza

Tereza KUČEROVÁ (* 5. 5. 1964 Praha)  – výtvarnice, režisérka animovaných filmů a herečka; dcera režisérky V. Chytilové a kameramana Jaroslava Kučery (1929–1991), sestra kameramana Štěpána Kučery (* 1968). Absolvovala obor film. a tv. grafiky u Miloslava Jágra na VŠUP v Praze animovaným snímkem Rytmy (1988). Domácí i zahraniční ocenění získaly také její další krátké animované filmy Na cestě (1991) a Pražské nokturno aneb Komora (1998). Podílela se na množství kolektivních výstav a uspořádala čtyři samostatné. Navrhla kostýmy k celkem osmi hraným celovečerním filmům (mj. Faunovo velmi pozdní odpoledne, 1983; Vrať se do hrobu, 1989; Žiletky, 1993; Paralelní světy, 2001) a na některých dalších se podílela výtvarně (Toyen, 2005). Zároveň vystupovala jako členka baletní jednotky Křeč či v představeních divadla Sklep. Menší role hrála ve filmech své matky (Hra o jablko, 1976; Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 1979; Faunovo velmi pozdní odpoledne, 1983; Kopytem sem, kopytem tam, 1988; Mí Pražané mi rozumějí, 1991) a režisérů z okruhu divadel Pražské pětky: T. Vorla (Pražská pětka, 1988; Kouř, 1990), Michal a Šimon Cabanovi (Don Gio, 1992), V. Marhoul (Mazaný Filip, 2003) a M. Šteindler (O život, 2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!