V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KUČERA, Jaromír/Miky

Jaromír/Miky KUČERA (* 2. 3. 1925 Rožnov pod Radhoštěm, † 2. 2. 1993 Praha)filmový historik, pedagog a příležitostný filmový herec. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a téměř čtyřicet let pedagogicky působil na FAMU (1951–90), kde vyučoval dějiny filmu. Je autorem učebnicové příručky Počátky české filmové veselohry (1985). Kulturní veřejnost ho znala z tv. obrazovky (mj. hradní průvodce v populárním sci-fi seriálu Návštěvníci, 1981–83), z div. setkání s M. Horníčkem nebo z lektorských úvodů, které pronášel ve film. klubech a při nejrůznějších film. projekcích. Pro svůj podsaditý zjev s charakteristickým plnovousem a mluvený projev osobité dikce se stal ve filmech 80. let oblíbeným představitelem komických figurek svérázných, intelektuálně založených chlapíků. S chutí si tak zahrál např. lékaře ve Svobodově akční krimi Řetěz (1981), pana Kučeru ve Smyczkově prázdninové moralitě Jako zajíci (1981), sexuologa Vodičku v úvodním díle poetických komedií Jak svět přichází o básníky (1982) D. Kleina, silného kandidáta ve fantastické komedii O. Lipského Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982), básníka Jaroslava Vrchlického ve fiktivním životopisu českého génia Jára Cimrman, ležící, spící (1983) L. Smoljaka, generála v Jakubiskově fresce Tisícročná včela (1983), pacienta a nemocničního zřízence ve Smoljakově detektivní komedii Rozpuštěný a vypuštěný (1984), dirigenta v satiře J. Krejčíka Prodavač humoru (1984) a učitele fyziky ve slov. sci-fi pro mládež Petera Hledíka Tretí šarkan (1985).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!